Поискахме информация за изплатените възнаграждения от СО на общински съветници от СОС за участието им в комисии по ЗОП

29.03.2021
Питане

Накратко

Известна е дългогодишната практика кметът на СО да назначава (лично или чрез оправомощени лица) общински съветници от СОС в съставите на комисии при възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), за което съветниците по правило получават възнаграждения, които се изплащат от бюджета на СО. С оглед на това поискахме информация за изплатените възнаграждения от страна на СО към общински съветници от Столичен общински съвет за участието им в комисии по Закона за обществените поръчки за мандатите 2019-2023, 2015-2019 и 2011-2015 г.

Пълната версия:

Вижте пълната версия тук

Отговор на питането:

Няма публикации.