Поискахме информация за изплатените възнаграждения от СО на общински съветници от СОС за участието им в комисии по ЗОП

29 март 2021, понеделник Viber

Поискахме информация за изплатените възнаграждения от СО на общински съветници от СОС за участието им в комисии по ЗОП

ДО
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

ЧРЕЗ
Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

П И Т А Н Е
от Методи Лалов
общински съветник от „Демократична България“ в СОС       

                                         

Относно: изплатени възнаграждения (суми) от Столична община на общински съветници от Столичния общински съвет за участието им в комисии по Закона за обществените поръчки, мандати 2019-2023, 2015-2019 и 2011-2015 г. 


Правно основание:
чл. 33, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет                                             

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ФАНДЪКОВА,

Известна е дългогодишната Ви практика да назначавате (лично или чрез оправомощени от Вас лица) общински съветници от СОС в съставите на комисии при възлагане на обществени поръчки от кмета на СО и/или СО по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), за което съветниците по правило получават възнаграждения, които се изплащат от бюджета на СО.

С оглед на това и на основание чл. 33, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1 от ПОДСОС отправям към Вас следното питане: 

  1. Какъв е общият размер на начислените, както и общият размер на изплатените от бюджета на СО възнаграждения (суми) на общински съветници за мандати 2011-2015 г., 2015-2019 и 2019-2023 г. (поотделно за всеки мандат) за участието им в комисии по ЗОП с възложител кмета на СО и/или СО? 
  2. Какви са размерите на начислените и изплатени възнаграждения (суми) на общинските съветници по т. 1 от настоящото питане по политически групи и на т. нар. „независими“ съветници?
  3. Какви са размерите на начислените и изплатени възнаграждения (суми) по т. 1 от настоящото питане за всеки общински съветник поотделно (поименно)

Обръщам Ви внимание, че общинската администрация на кмета, както и СОС, разполагат с информация за това дали конкретен общински съветник принадлежи към дадена политическа група и към коя, а счетоводството на СО и за това какви суми са били начислени и изплатени от общинския бюджет на всяко едно лице поотделно. Тази информация имам право да получа в качеството ми на общински съветник на основание чл. 33, ал. 2 от ЗМСМА, освен когато тя съставлява класифицирана информация, държавна или служебна тайна. Плащанията от общинския бюджет очевидно не попадат в обхвата на изключенията по чл. 33, ал. 2 от ЗМСМА, а макар искането по т. 3 да касае конкретни физически лица, доколкото същите са действали в публично качество, в което са получили публични средства, информацията безспорно следва да ми бъде предоставена (отделно от това е налице и надделяващ обществен интерес за предоставяне на исканите данни). Затова, в случай, че не отговорите изчерпателно на поставените от мен въпроси, ще извършите правонарушение, за което незабавно ще информирам обществеността и ще сигнализирам съответните правозащитни и контролни органи. 

Отговорът следва да бъде предоставен устно в следващото заседание на СОС. Предвид изискването на чл. 129, ал. 3 от ПОДСОС, обаче, следва да предоставите същия и в писмен вид, за да бъде публикуван на сайта на общинския съвет.

 

С уважение,                       

Методи Лалов

Накратко:

Известна е дългогодишната практика кметът на СО да назначава (лично или чрез оправомощени лица) общински съветници от СОС в съставите на комисии при възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), за което съветниците по правило получават възнаграждения, които се изплащат от бюджета на СО. С оглед на това поискахме информация за изплатените възнаграждения от страна на СО към общински съветници от Столичен общински съвет за участието им в комисии по Закона за обществените поръчки за мандатите 2019-2023, 2015-2019 и 2011-2015 г.

Вид:

Питане

Входящ номер:

COA21-BK66-2986/29.03.2021 г.

Отговор:

Свалете

Вносители:

Методи Орлинов Лалов
Методи Орлинов Лалов
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK