Поискахме информация за стълбовете на „Столичен електротранспорт“ ЕАД

26 февруари 2021, петък Viber

Поискахме информация за стълбовете на „Столичен електротранспорт“ ЕАД

ДО КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СТОЛИЧЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ

ПИТАНЕ

от Марта Георгиева 

общински съветник в Столичен общински съвет

Относно: Стълбове за осветление и стълбове на „Столичен Електротранспорт”, които не отговарят на задължителните европейски стандарти и водят до фактическо и потенциално отнемане на човешки животи, най-често при удар с МПС или падане

Уважаема г-жо Фандъкова, 

На основание чл. 129,  ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет, моля да ми отговорите устно и писмено на първата следваща сесия на Столичния общински съвет на следното Питане, което да бъде включено в Дневния ред на СОС:

Уважаема госпожо Фандъкова,

При мен постъпиха сигнали за некачествена работа на фирмите, които поддържат уличното осветление на територията на Столична община. Същевременно наблюдавам ремонти на булеварди, при които новопоставените стълбове за уличното осветление не са в съответствие с европейските стандарти EN, които са транспонирани и приети у нас като EN-БДС.

Обръщам Ви внимание за сериозността на тези сигнали, тъй като стандартите са създадени за гарантиране на живота и здравето на гражданите. Има основания да се твърди, че поставените стълбове извън стандартите вече са отнели множество човешки живота. Давам Ви за пример само един случай от юли 2019 г. , при който млад човек загива при сблъсък със стълб при малка скорост: https://stolica.bg/ot-mrejata/tezhka-katastrofa-sas-zaginal-na-bul-slivnitsa 

Стандартите, които касаят стълбовете и гарантират безопасност за преминаващите покрай тях, са следните:

 1. БДС EN 40-5:2003 – Стълбове за осветление. Част 5: Изисквания за стоманени стълбове за осветление;
 2. БДС EN 12767:2008 – Пасивна безопасност на носещите конструкции на пътните принадлежности. Изисквания и методи за изпитване;
 3. Група стандарти, касаещи бетонa, циментa и добавките за него и водата за приготвянето му за фундаментите на стълбовете – БДС EN 206:2013+A1:2016/NA:2017; БДС EN 197-1:2011+ БДС EN 197-1:2011/NA:2013; БДС EN 12620:2002+A1:2008 + БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2017; БДС EN 1008:2003.
 4. Група стандарти, касаещи стоманата, използвана за изработка на арматурата за фундаментите, анкерните болтове и гайките за тях.

Сигнализирам Ви за следните поставени нови стълбове със съмнения за несъответствие на стандартите: 

 1. Частична подмяна на повредени и липсващи стълбове по булевардите и улиците – Г.М.Димитров, Климент Охридски, ул. Осми декември, ул. акад. Борис Стефанов, ул. проф. д-р Иван Странски, Цариградско шосе, ул. Черковна и др.;
 2. Рехабилитации на бул. Дондуков, ул. Президент Линкълн, ул. Искърско шосе, старо мостово съоръжение на мост Чавдар, трамвайно трасе по бул. България, ул. Козлодуй, нови стълбове в обхвата на кръстовищата на две нива при бул. Пейо Яворов и бул. Драган Цанков (Телевизионна кула), бул. Пейо Яворов и ул. Стоян Михайловски (Семинарията), Ул. Атанас Дуков и др.
 3. Подмени на стълбове по квартални улици във всички райони на Столична община, включително и невъзстановяване на настилките около стълбовете;
 4. Пълна подмяна на стълбовете за улично осветление по ул. Гурко от бул. Васил Левски до ул. Дякон Игнатий и др.

Конкретните видими несъответствия са, както следва:

 1. Бетониране на стълбове не по правилата на стандарт БДС EN 12767:2008 – „Пасивна безопасност на носещите конструкции на пътните принадлежности. Изисквания и методи за изпитване“ по булеварди и улици в непосредствена близост до пътното платно, което води до предпоставка за загуба на човешки живот, в следствие на удар на МПС в стълбовете;
 2. Външен монтаж на заземителни шини, вместо скрит такъв;
 3. Поставяне на капаци за отвори на стълбове от черна стомана, боядисани със сребърен феролит, върху горещопоцинковани стълбове, което води до бърза корозия на капаците (в рамките на година), ръждясване и често откачане и изчезване на капака;
 4. Съмнение за използване на некачествено забъркан бетон и/или недостатъчно количество, който не съответства на европейските стандарти за такъв, което води до недостатъчна здравина на монтираните стълбове, бързото им накланяне и повреждане;
 5. Заради некачествено поставяне и липса на предпазна боя – бърза корозия в основата на стълба, в резултат на контакт на стоманата с бетона от тротоарните настилки, циментови замазки, соли, сняг, пясък, луга и др. Напомням Ви за стълбовете, които паднаха и по случайност не убиха хора на ул. Раковски и на Сточна гара.

Според сигналите, които получих, на стандарт БДС EN 12767:2008 – „Пасивна безопасност на носещите конструкции на пътните принадлежности. Изисквания и методи за изпитване“ не отговарят и стълбовете на „Столичен Електротранспорт“, които се монтират по трасетата на тролейбусите и трамваите, включително и по новоизграденото трасе по бул. Арсеналски, както и всички стълбове, които дружеството подменя като част от собствената си годишна инвестиционна програма или текущо.

В резултат на гореизложеното, моля:

 1.  Да отговорите защо не се използва по- ефективен, лесен и евтин начин за монтаж чрез анкериране? Вкопаването на стълбовете води до корозията им и възникаване на опасност от падане (напомням Ви случая на тролейбусния стълб на Руски паметник и ул. Раковска)
 2. Да отговорите защо стълбовете, които се монтират, нямат вътрешна предпазна бушонна система на електрозахранването?
 3. Да отговорите защо се поставят стълбове с капаци, които могат да се демонтират и откраднат, следствие на което кабелите остават оголени и опасни?
 4. Да отговорите какви мерки сте предприели или ще предприемете така, че дружествата, които поддържат и подменят всичките стълбове на територията на Столична община – фирмите за Улично осветление, „Столичен Електротранспорт“ ЕАД, ЧЕЗ и др. да спазват гореописаните общонационално валидни стандарти;
 5. Да ми предоставите всички сертификати, свързани с производството, доставката, монтажа и изпитването на монтираните стълбове и на фундаментите (ако има такива) на ул. Гурко, в участъка от бул. Васил Левски до ул. Дякон Игнатий;
 6. Да ми предоставите всички сертификати, свързани с производството, доставката, монтажа и изпитването на монтираните стълбове и на фундаментите (ако има такива) за частична подмяна по бул. Г.М.Димитров, бул. Климент Охридски, ул. Осми Декември, ул. акад. Борис Стефанов, и ул. проф. д-р Иван Странски;
 7. Да ми предоставите информация кой контролира качественото подменяне на стълбове за улично осветление по малките квартални улици във всички райони на Столична община; 
 8. Да отговорите какви мерки ще предприемете за контрол по процеса на монтажа им, така че новопоставените стълбове да съответстват на гореизброените стандарти.

Благодаря Ви предварително. 

С уважение,
Марта Георгиева

Накратко:

След получени сигнали от страна на граждани за неотговаряне на стандартите по БДС на уличните стълбове, както и тези на „Столичен електротранспорт“ ЕАД, които се монтират по трасетата на тролейбуси и трамваи, зададохме всички наложителни въпроси към кмета на Столична община с цел информираността и безопасността на всички софиянци и липсата на адекватни отговори от 2019 г.

Вид:

Питане

Входящ номер:

СОА21-ВК66-2005/26.02.2021

Отговор:

Свалете

Вносители:

Марта Руменова Георгиева

Общински съветник в СОС

Марта Руменова Георгиева
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK