Поискахме институциите да предприемат мерки за премахването на незаконно сметище

02 юли 2021, петък Viber

Поискахме институциите да предприемат мерки за премахването на незаконно сметище

ДО
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Г-ЖА ДЕСИСЛАВА БИЛЕВА 
ЗАМ.-КМЕТ НА СО ПО НАПРАВЛЕНИЕ “ЗЕЛЕНА СИСТЕМА, ЕКОЛОГИЯ И ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ”

Г-Н АНГЕЛ СТЕФАНОВ
КМЕТ НА РАЙОН “ОВЧА КУПЕЛ”

Г-Н ИВАН ЧАКЪРОВ
КМЕТ НА РАЙОН “КРАСНА ПОЛЯНА”

Г-Н ДАНЧО ПЕНЧЕВ
ДИРЕКТОР НА СТОЛИЧНАТА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

Г-ЖА ВЕСКА ГЕОРГИЕВА
ДИРЕКТОР НА СТОЛИЧНИЯ ИНСПЕКТОРАТ

 

С И Г Н А Л

от Методи Лалов и Тома Белев
общински съветници от „Демократична България“ 
в Столичния общински съвет

Относно: образувано нерегламентирано сметище, находящо се на ул. “Житница” в пътния участък преди кръстовището с ул. “306”

 

Правно основание: Чл. 19 и сл. от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и чл. 33, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА)

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

При посещение на кв. “Факултета” на 01.07.2021 г. установихме значително количество различни видове отпадъци – битови, биоотпадъци, строителни и др., на участък от повече от 200 метра от всяка от двете страни на ул. “Житница”, непосредствено преди кръстовището с ул. “306” (едната страна – с поставената мантинела и изградения тротоар, е в границите на район “Красна поляна”, а другата – в границите на район “Овча купел”). По сведение на живущи от квартала участъкът се замърсява ежедневно от години. 

Цялостното състояние на чистотата в района сочи на системно неизпълнение на правомощията на отговорните общински и държавни органи по ЗУО. Качествата на околната среда са значително влошени, а това създава опасност за живота и здравето на живущите. От друга страна продължителният живот в уродлива среда (значително замърсената с боклуци среда е именно такава) възпитава уродлив вкус, създава уродливи нрави и навици и уродливо отношение към правилата. 

Затова е наложително отговорните общински и държавни институции да предприемат незабавно (в рамките на не повече от няколко дни) действия по отстраняването на отпадъците и почистването на посочената територия. В спешен порядък следва да бъдат предприети и съответните мерки – организационни, технически и други (например поставяне на подходящо видеонаблюдение в района), в резултат на които системното замърсяване да бъде преустановено, а евентуалните бъдещи нарушители да бъдат установявани и санкционирани по предвидения в закона ред. 

 Обръщаме внимание, че посоченото замърсяване е само частен случай на незадоволителното състояние на чистотата на територията на СО и конкретно в кв. “Факултета” (причините за това са комплексни, като същите ще бъдат предмет на друго сезиране на компетентните органи). Реакцията по този случай обаче ще покаже институционалната (не)способност на общинската и държавна администрация да решава адекватно проблемите с поддържането и опазването на чистотата в столицата. Липсата или наличието на конкретни действия от публичните власти ще обуслови и необходимостта от последващи други действия от наша страна, както и от страна на живущите в района, които живеят в унизителни условия. 

С уважение,

Методи Лалов,

Тома Белев

Накратко:

При посещение на кв. "Факултета" на 01.07.2021 г. общинските съветници Методи Лалов и Тома Белев установяват значително количество различни видове отпадъци - битови, биоотпадъци, строителни и др., на участък от повече от 200 метра от всяка от двете страни на ул. "Житница", непосредствено преди кръстовището с ул. "306" (едната страна - с поставената мантинела и изградения тротоар, е в границите на район "Красна поляна", а другата - в границите на район "Овча купел"). По сведение на живущи от квартала участъкът се замърсява ежедневно от години. 

Защо е важно:

Посоченото замърсяване е само частен случай на незадоволителното състояние на чистотата на територията на СО и конкретно в кв. "Факултета". Реакцията по този случай обаче ще покаже институционалната (не)способност на общинската и държавна администрация да решава адекватно проблемите с поддържането и опазването на чистотата в столицата.

Вид:

Други

Вносители:

Методи Орлинов Лалов
Методи Орлинов Лалов
Тома Георгиев Белев
Тома Георгиев Белев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK