Поискахме изчерпателна информация за основанията за провежданите от Столична община сечи на хиляди дървета в парк “Борисовата градина”

07 февруари 2023, вторник Viber

Поискахме изчерпателна информация за основанията за провежданите от Столична община сечи на хиляди дървета в парк "Борисовата градина"

З А Я В Л Е Н И Е

за

предоставяне на достъп до обществена информация

от Марта Георгиева – общински съветник от Демократична България    

 

Уважаема г-жо кмет, 

Моля, на основание чл. 24, ал. 1 и чл. 25 от Закона за достъп до обществена информация, да ми предоставите достъп до следната обществена информация:

 1. Копие от Разрешенията за премахване и/или кастрене на дървета, издадени от органите по озеленяване към Столична община, на територията на парк „Борисова градина“ от 2016 г. до момента на отговора.
 2. Копие от експертните становища, въз основа на които са издадени Разрешенията по т. 1 съгласно чл. 45 от Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община.
 3. Брой и вид на премахнатите дървета в парк „Борисовата градина“ от 2016 г. по месеци съгласно месечното възлагане от дирекция „Зелена система“, както е потвърдено от Отговор на Йорданка Фандъкова: https://council.sofia.bg/documents/20182/130230/36.pdf/1dca1b4e-449f-4bdd-9922-c45fd8eb96fc
 4. Копие от становищата на комисията съгласно чл. 7б, ал. 2 и 3 от Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община.
 5. Доказателства за наличието на информационни табели и публикации относно предстояща и/или извършена сеч в „Борисовата градина“ от 2016 г. до момента на отговора.
 6. Копие от Протоколите по премахване на дърветата.
 7. Месечни отчети на фирмата-изпълнител за премахването на дървета в Борисовата градина от 2016 г. до момента на Отговора, съгласно Отговор на Йорданка Фандъкова: https://council.sofia.bg/documents/20182/130230/36.pdf/1dca1b4e-449f-4bdd-9922-c45fd8eb96fc
 8. Резултати от проверките за неправомерно премахнати дървета на територията на парк „Борисова градина“ от 2016 г. до момента на отговора.
 9. Копие от картотеката на дърветата в „Борисовата градина“ съгласно чл. 19, ал. 2 от Закона за устройство и застрояване на София.
 10. Копие от заснемането на дървесната растителност в парк „Борисова градина“ с видими координатни точки, стартирало през 2018 г. съгласно Отговор на Йорданка Фандъкова: https://council.sofia.bg/documents/20182/793895/%D0%9E%D1%82%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80+%D1%82.8.pdf/cf7caa84-a199-4a84-8241-96e1868b4a9c
 11. Копие от заснемането и експертните становища относно дървесната растителност в имотите в “Борисовата градина“, за които е издадена виза за проектиране съгласно чл. 7а, т.3 от Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община.
 12. Проект за опазване и защита на лесопарк „Борисова градина“, които би следвало да е изготвен до края на януари 2017 г. съгласно от Отговор на Йорданка Фандъкова:

https://council.sofia.bg/documents/20182/130230/35.pdf/87033ab6-2a13-45b7-8ff6-c1a7f5860f53

 

Желая да получа исканата обществена информация по електронен път.

С уважение,
Марта Георгиева
Общински съветник от “Демократична България”

Вид:

Други

Вносители:

Марта Руменова Георгиева

Общински съветник в СОС

Марта Руменова Георгиева
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK