Поискахме изслушване на кмета на СО пред Комисията по здравеопазване

05 май 2021, сряда Viber

Поискахме изслушване на кмета на СО пред Комисията по здравеопазване

ДО
Г-Н АНТОН КОЙЧЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И
СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

Копие:
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

Г-Н ДОНЧО БАРБАЛОВ
ЗАМ.-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ПО НАПРАВЛЕНИЕ
„ФИНАНСИ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“

 

Г-Н КРИСТИАН КРЪСТЕВ
ЗАМ.-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ПО НАПРАВЛЕНИЕ
„ТРАНСПОРТ И ГРАДСКА МОБИЛНОСТ“

 

 

И С К А Н Е

от
Методи Лалов, Яна Тодоранова и Михаил Паргов
общински съветници от „Демократична България” в СОС

 

Относно: изслушване на кмета на Столична община (СО) в КЗСП във връзка с предложение рег. № СОА21-ВК66-3610/15.04.2021 г. на „Демократична България“ за осигуряване на транспорт за доставяне на ваксини срещу COVID-19 до кабинетите на личните лекари на територията на СО

 

Правно основание: чл. 33, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 52, ал. 2 и чл. 53, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет (ПОДСОС)

 

УВАЖАЕМИ Г-Н КОЙЧЕВ,

С предложение рег. № СОА21-ВК66-3610/15.04.2021 г.[1] до кмета на СО групата на общинските съветници от „Демократична България“ в СОС поискахме общинската администрация да осигури транспорт – МПС и шофьори, за доставка на ваксини срещу COVID-19 до кабинетите на личните лекари на територията на общината. Целта на предложението ни беше столичните лични лекари да бъдат улеснени в грижата им за техните пациенти, както и да се преустанови унизителното положение висококвалифицирани лица да се редят на опашки пред Столичната регионална здравна инспекция (СРЗИ) вместо да извършват същинската си медицинска дейност.

Кметът на СО дори не намери за необходимо да отговори на искането ни, но по-лошо – не направи нищо, за да подпомогне личните лекари в процеса на ваксинация, за да получат гражданите по-бързо полагащата им се защита срещу опасния COVID-19. Междувременно това доведе до ескалиране на напрежението и дори до физически конфликти[2].

С оглед на това настояваме кметът на СО да бъде поканен в следващото заседание на КЗСП, за да обясни на общинските съветници каква е причината да не осигури транспорт за доставка на ваксини срещу COVID-19 до кабинетите на личните лекари на територията на СО.

Съзнателно не задаваме въпрос към кмета на СО на основание чл. 33, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА по реда на чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1 от ПОДСОС, тъй като този ред предвижда отговорът да бъде включен най-рано в дневния ред на следващото заседание на СОС, съгласно чл. 130, ал. 4 от ПОДСОС, което, според приетия от общинския съвет график на заседанията, трябва да се проведе на чак на 20.05.2021 г. Личните лекари обаче имат нужда от подкрепа незабавно, поради което е очевидна необходимостта общинските съветници да получат своевременно отговор за проявеното от кмета на СО бездействие и още повече – да имаме възможност да укажем на г-жа Фандъкова и на ръководената от нея общинска администрация да предприемат незабавно действия за осигуряване на транспорт за доставяне на ваксини срещу COVID-19 на личните лекари.

 

С уважение,

Методи Лалов,
Михаил Паргов,
Яна Тодоранова                     

 

[1] https://sofia.demokrati.bg/document/predlozhihme-so-da-osiguri-transport-za-kovid-vaksinite-do-lichnite-lekari/

[2] https://btvnovinite.bg/bulgaria/boj-na-medici-i-ohrana-pred-stolichnoto-rzi.html

Накратко:

На 16 април 2021 г. групата на Демократична България в СОС внесе предложение СО да осигури транспорт за доставка на ваксини срещу COVID-19 до кабинетите на личните лекари, но то остана неуважено от страна на кмета, въпреки че те имат нужда от логистична подкрепа. Поради тази причина общинските съветници Методи Лалов, Яна Тодоранова и Михаил Паргов поискаха кметът на Столична община да бъде поканен в следващото заседание на Комисията по здравеопазване и социална политика, за да обясни на общинските съветници каква е причината да не осигури транспорт за доставка на ваксини срещу COVID-19 до кабинетите на личните лекари на територията на СО.

Защо е важно:

С осигуряване на транспорт за превозване на ваксините, лекарите ще бъдат улеснени значително в грижата си за хората, като по този начин ще се преустанови и унизителното положение висококвалифицирани лица да се редят на опашки пред Столичната регионална здравна инспекция, което отнема от времето, през което извършват същинската си медицинска дейност и в крайна сметка гражданите ще получат по-бързо полагащата им се защита срещу опасния вирус.

Вид:

Други

Входящ номер:

СОА21-ВК66-3610-[1]/05.05.2021 г.

Вносители:

Методи Орлинов Лалов
Методи Орлинов Лалов
Михаил Детелинов Паргов

Общински съветник в СОС

Михаил Детелинов Паргов
Яна Веселинова Тодоранова

Общински съветник в СОС

Яна Веселинова Тодоранова
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK