Поискахме Комисията по икономика да заседава в общинско жилище, за да се увери лично в неговата непригодност за обитаване

30 март 2021, вторник Viber

Поискахме Комисията по икономика да заседава в общинско жилище, за да се увери лично в неговата непригодност за обитаване

ДО
Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Копие:
Г-Н НИКОЛАЙ СТОЙНЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО ИКОНОМИКА, СОБСТВЕНОСТ И
ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ

Г-Н ИВАН БОЖИЛОВ
КМЕТ НА РАЙОН „ИЛИНДЕН“

И С К А Н Е
от Методи Лалов –
общински съветник от „Демократична България“ в СОС       

                                         

Относно: провеждане на заседание на Комисията по икономика, собственост и дигитална трансформация (КИСДТ) в общинско жилище (АОС 219/05.10.2020 г.), находящо се в район „Илинден“, ж.к. „Захарна фабрика“, бл. 4, вх. А, ет. 1, ап. 13

Правно основание: чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет                                             


УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕРДЖИКОВ
,

На 16.03.2021 г. бях уведомен за проблем с предоставено под наем на г-жа Ива Славкова и двете й деца общинско жилище, находящо се в район „Илинден“, ж.к. „Захарна фабрика“, бл. 4, вх. А, ет. 1, ап. 13. Още същия ден се свързах с г-жа Славкова и се уговорихме на другия ден да посетя жилището. При извършения оглед се убедих в непригодното му за обитаване състояние – наличие на влага, падаща шпакловка, пукнатини по стените и отлепящ се фибран, липсващи на подови настилки, баня и тоалетна и др. 

Видно от деловодната система на СОС, г-жа Славкова е депозирала заявление рег. № СОА21-КЦ01-15468/24.03.2021 г., с което иска преразглеждане не само на нейния случай, „а на цялата порочна практика на стопанисване на общински имоти“. Във връзка с това заявление председателят на КИСДТ е изпратил писмо рег. № СОА21-ВК08-4487/26.03.2021 г. до кмета на район „Илинден“, в отговор на което г-н Иван Божилов е депозирал в СОС писмо рег. № СОА21-ВК08-4487/1/30.03.2021 г., в което е посочил, че въпросното общинско жилище е в „добро общо състояние“.

С оглед на гореизложеното и за да могат членовете на КИСДТ да възприемат лично и непосредствено състоянието на общинския имот и да изградят обективно мнение дали същият е годен за нормално обитаване, предлагам да свикате Председателски съвет (заседанието да се проведе онлайн, както провеждаме заседанията на СОС), на който да вземем решение следващото заседание на КИСДТ да се проведе извън сградата на СОС, а именно във въпросното жилище. Така членовете на компетентната относно общинската собственост комисия няма да разчитат на становището на кмета на района г-н Иван Божилов, който е заинтересован да представи в добра светлина своята и на районната администрация работа, както и състоянието на стопанисваното от него имущество и да се опита да избегне отговорността по случая. От друга страна общинските съветници ще могат да възприемат и плачевното състоянието на голяма част от сградите в район „Илинден“, в близост до имота, предмет на разглеждане, които също са общинска собственост, например на Дома на ветераните на културата и изкуствата, на Центъра за временно настаняване „Св. София“ и на много други. Така едновременно ще изследваме конкретния случай, но членовете на комисията ще се убедят и в необходимостта от предприемане на спешни, реални и радикални стъпки, за да се преустанови продължаващото безстопанствено отношение от страна на общинската администрация в район „Илинден“ към общинската собственост, но и тя да бъде приведена в добро състояние, така че да бъде годна да служи адекватно на хората, които се нуждаят от нея. 

Искането ми, предвид липсата на изрична норма, която да урежда мястото на провеждане на заседанията на комисиите на СОС, правя на основание чл. 63, ал. 1 от ПОДСОС, който следва да бъде приложен по аналогия, съгласно чл. 46, ал. 2 от Закона за нормативните актове. При това, щом Председателският съвет може да реши целят СОС да заседава извън сградата на СО, то per argumentum a fortriori (по аргумент за по-силното основание), може да реши и част от СОС – конкретна комисия, да проведе заседанието си на друго място. 

Ако общинските съветници искаме да бъдем добри стопани и да положим дължимата се грижа, ще отидем на място и ще възприемем с очите си реалността, за да можем да я оценим обективно и адекватно и след това да преустановим дългогодишното бездействие на общинската администрация. Ако обаче искаме да сме бездушни чиновници, които не служат на гражданите в рамките на закона, а обслужват всякакви други интереси, ще започнем да се оправдаваме, ще използваме бюрократични похвати, за да прикрием, че предпочитаме удобството на диваните и офис столовете, от които провеждаме заседанията на комисиите на СОС, пред това да сме на терен, когато е необходимо, както е в конкретния случай.  

                      

С уважение, 

Методи Лалов

Общински съветник

Накратко:

След сигнал от гражданин, общинският съветник Методи Лалов прави оглед на отдадено под наем общинско жилище и впоследствие се уверява в незавидното състояние, в което се намира апартаментът. Въпреки че очевидно имотът е непригоден за обитаване, проверка на район „Илинден“ констатира, че той е в „добро общо състояние“. Поради тази причина поискахме от председателя на Столичния общински съвет да насрочи заседание на Комисията по икономика, собственост и дигитална трансформация в гореспоменатото жилище, за да може членовете на комисията да се уверят в реалното му състояние, както и да предприемат необходимите мерки, за да може общинската собственост да бъде приведена в нормално състояние.

Вид:

Други

Входящ номер:

СОА21-ВК66-3127/31.03.2021 г.

Вносители:

Методи Орлинов Лалов
Методи Орлинов Лалов
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK