Поискахме обяснение за необосновано забавения ни доклад за преместването на ПСА

28 октомври 2020, сряда Viber

Поискахме обяснение за необосновано забавения наш доклад за преместването на ПСА

ДО 

Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Г-ЖА МАЛИНА ЕДРЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, НАУКА И
КУЛТУРНО МНОГООБРАЗИЕ

Г-ЖА СИЛВИЯ ХРИСТОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА,
АРХИТЕКТУРА И ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА

И С К А Н Е
от
Методи Лалов,
председател на
групата на общинските съветници от
“Демократична България” в Столичния общински съвет

Относно: липса на разглеждане на доклад вх. № СОА20-ВК66-2586/26.03.2020 г. за преместване на монумента „Паметник на Съветската армия“ от поземлен имот с идентификатор 68134.106.136, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) I-136 „за градина, подземни гаражи, подземно строителство и КОО“, кв. 3, м. „Главен градски център – зони Г-8 и Г-10“ („Княжеска градина“)

Уважаеми г-н Герджиков,
Уважаема г-жо Едрева,
Уважаема г-жо Христова,

На 26.03.2020 г. от “Демократична България” внесохме в СОС подробен писмен доклад и проект на решение за преместване на монумента „Паметник на Съветската армия“ от поземлен имот с идентификатор 68134.106.136, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) I-136 „за градина, подземни гаражи, подземно строителство и КОО“, кв. 3, м. „Главен градски център – зони Г-8 и Г-10“ („Княжеска градина“). Докладът, в съответствие с чл. 69, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на СОС (ПОДСОС), е адресиран до председателя на СОС, поради което е несъмнено, че той е запознат с него (това следва и от факта, че на 30.03.2020 г. докладът е разпределен на Комисията по устройство на територията, архитектура и жилищна политика, председателствана от Силвия Христова от ГЕРБ/СДС и на Комисията по образование, култура, наука и културно многообразие, председателствана от Малина Едрева от ГЕРБ/СДС, която е определена за водеща комисия по реда на чл. 70, ал. 2 от ПОДСОС). Повече от 7 (седем) месеца обаче докладът на “Демократична България” не е включен в дневния ред и не е разгледан от постоянните комисии и от СОС.

Наясно сме, че темата на доклада е неприятна за коалицията, на която сте представители – ГЕРБ/СДС, ВМРО и Атака, тъй като очевидно одобрявате съществуването на ПСА в центъра на столицата, поради което и не сте направили реални стъпки за неговото преместване, каквито можехте да сторите, предвид дългогодишното ви управление на Столичната община. Спазването на установените нормативни правила обаче е в основата на всяка правова и демократична държава, за което ние от “Демократична България” работим усилено. Отнесено към конкретния случай това означава докладът ни да бъде разгледан от общинския съвет и в хода на обсъждането му гражданите да разберат позициите на политическите представители, които са изпратили в СОС. В тази връзка обръщаме внимание, че съгласно чл. 76, ал. 4 от ПОДСОС срокът за разглеждане и изготвяне на становища от постоянните комисии и доклад от водещата комисии не може да бъде по-дълъг от 2 месеца. В конкретния случай е очевидно, че този срок многократно е надхвърлен. Налице е нарушение и на чл. 80, ал. 2 от ПОДСОС, съгласно който докладите и проектите за решения се внасят за разглеждане от СОС не по-късно от един месец след изтичане на срока по чл. 76, ал. 4.

С оглед на гореизложеното изискваме от Вас, г-н Герджиков, да посочите има ли издадени от председателя на СОС (какъвто сте за втори пореден път) правила за мониторинг на движението на внесените в СОС доклади и за преодоляване на забавяне при разглеждането им от постоянните комисии на СОС? Следите ли и по какъв начин за спазване на чл. 49, ал. 2 от ПОДСОС относно определянето на дневния ред за заседанията на комисиите от техните председатели съобразно поредността на постъпване на материалите и какви действия предприемате при нарушения като посоченото? Ще понесете ли отговорност Вие и председателите на постоянните комисии, към които е бил насочен драстично забавения доклад вх. № СОА20-ВК66-2586/26.03.2020 г.?

Защо това недопустимо забавяне не е докладвано от Вас, г-н Герджиков, и не е било предмет на обсъждане на ръководения от Вас Председателски съвет на СОС? (След 02.04.2020 г., в нарушение на чл. 18 от ПОДСОС, не са провеждани заседания на ПС – онлайн или присъствени).

Припомняме Ви, че нееднократно сме алармирали (включително на заседанията на СОС), че докладите на опозицията, а и питанията до кмета Йорданка Фандъкова, умишлено се забавят с цел да се отрече, омаловажи или обезцени свършената от нас работа. Ние обаче няма да спрем да работим за софиянци, а те, убедени сме, виждат ясно кой защитава техния интерес в рамките на закона.

Призоваваме всеки един от вас тримата незабавно да предприемете необходимите действия доклад вх. № СОА20-ВК66-2586/26.03.2020 г. най-сетне да бъде разгледан от постоянните комисии на СОС и да бъде включен в дневния ред на следващото заседание на СОС.

С уважение,

Методи Лалов
Председател на групата на общинските съветници от “Демократична България”

Накратко:

Повече от 7 месеца внесеният от нас доклад за преместване на монумента „Паметник на Съветската армия“ не е включен в дневния ред и не е разгледан от постоянните комисии и от СОС. Ето защо призовахме за това председателят на СОС, столичният кмет и председателят на комисията по устройство на територията незабавно да предприемат необходимите действия, така че докладът ни да бъде разгледан от постоянните комисии и да бъде включен в дневния ред на следващото заседание на СОС. И тъй като това не е първият забавен наш доклад, поискахме да разберем има правила за мониторинг на движението на внесените в СОС доклади и за преодоляване на забавяне при разглеждането им от постоянните комисии на СОС?

Защо е важно:

Монументът „Паметник на съветската армия“ е изграден с пропагандна цел, за да представи като "освободителка" армия, окупационна за страната ни, обслужвала човеконенавистен режим, осъден не само от българския законодател, но и от Европейския парламент. Монументът също така е опасен за живота и здравето на посетителите на „Княжеската градина“. Собственикът, в лицето на областния управител (българската държава) не полага грижи и редовно се случват инциденти с падане на облицовъчните плочи. Паметникът се приема спорно от жителите и гостите на София и за мнозина – жертвите на репресиите на комунистическия режим и техните близки - той е обиден и представлява издевателство над паметта на нацията ни. И накрая - ПСА заема голяма територия от централен градски парк, блокирайки пространство, което в съвременния градски живот е необходимо за обслужването на съвсем други нужди на софиянци.

Вид:

Други

Входящ номер:

СОА20-ВК66-2586/1/28.10.2020 г.

Вносители:

Методи Орлинов Лалов
Методи Орлинов Лалов
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK