Поискахме обяснение защо Столична община отдава под наем двуетажна къща на силно занижена цена

10 март 2021, сряда Viber

Поискахме обяснение защо Столична община отдава под наем двуетажна къща на силно занижена цена

ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ НА
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ДО
Г-Н НИКОЛАЙ СТОЙНЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИКА,
СОБСТВЕНОСТ И ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА СОС

 

И С К А Н Е
от Методи Лалов –
общински съветник от „Демократична България“ в СОС       

                                         

Относно: общински имот с кадастрален идентификатор 6834.1108.95.2, находящ се в гр. София, р-н „Красна поляна“, ул. „Методи Кусевич“

Правно основание: чл. 139, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет (ПОДСОС)                                                 

 

Уважаеми г-н Георгиев, 

Уважаеми г-н Стойнев,

На 10.03.2021 г. на сайта на bird.bg беше публикуван журналистически материал, в който се твърди, че общински имот – двуетажна къща, с кадастрален идентификатор 6834.1108.95.2, находящ се в гр. София, р-н „Красна поляна“, ул. „Методи Кусевич“, е отдаден под наем на „Бест Брендс“ ЕООД, чийто едноличен собственик на капитала и управител е Владислава Владиславова Харизанова (видно от Търговския регистър), през 2013 г. с договор № РД/56-327/01.04.2013 г. срещу месечна наемна цена от 416,00 лева.

Изложената на сайта фактология поражда съмнения за силно занижена наемна цена и ощетяване на интересите на столичани, което налага незабавно да бъде извършена проверка от СОС. В тази връзка предлагам да бъде проведено съвместно заседание на председателстваните от вас комисии, които са компетентни относно стопанисването на общинското имущество и общинските финанси. За пълното изясняване на фактическата и правна страна на случая следва да изискате от кмета на район „Красна поляна“ г-н Иван Чакъров, както и от зам.-кмета на СО по направление „Финанси и здравеопазване“ г-н Дончо Барбалов цялата документация за имота и в частност всички сключени след 01.01.2013 г. договори; справка за плащането на наемната цена по тях, която да включва посочване на правното основание, датата на падежа, датата и размера на реално извършеното плащане, а в случай на забава- периода на забавата, начислените и събрани лихви и датата на плащането. Предлагам да поканите в заседанието на посочените от мен комисии кмета на район „Красна поляна“ и ресорния зам.-кмет на С, за да бъдат изслушани по случая. 

  

С уважение

Методи Лалов

 

Накратко:

След разкрития на журналистическия сайт bird.bg се обърнахме към председателите на комисиите по Финанси и бюджет и Икономика и собственост към Столичния общински съвет с искане за съвместно заседание на двете комисии, за да получим отговор на въпроса защо общински имот – двуетажна къща в р-н „Красна поляна“ е отдаден под наем на „Бест Брендс“ ЕООД, чийто едноличен собственик на капитала и управител е Владислава Владиславова Харизанова, срещу месечната наемна цена от 416,00 лева. 

Защо е важно:

Изложената на сайта фактология поражда съмнения за силно занижена наемна цена и ощетяване на интересите на столичани, което налага незабавно да бъде извършена проверка от СОС. / Снимка: bird.bg

Вид:

Други

Входящ номер:

СОА21-ВК66-2403/11.03.2021г.

Вносители:

Методи Орлинов Лалов
Методи Орлинов Лалов
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK