Поискахме от столичния кмет да премахне охраната и да спре осветлението на паметника на съветската армия

26 октомври 2022, сряда Viber

Поискахме от столичния кмет да премахне охраната и да спре осветлението на паметника на съветската армия

ДО
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

И С К А Н Е
от Марта Георгиева – общински съветник от Демократична България    

 

Относно: Загасяне на прожектора, който осветява монумента на окупаторската Съветска армия и актуализиране на инструкциите към служителите на видеонаблюдението на Столична община с цел да бъде преустановена практиката да подават сигнали към МВР при липса на нарушения на обществения ред

 

Уважаема г-жо Фандъкова,

В нощта преди националния празник, Деня на независимостта на България, с Решение на Вашия заместник г-н Мирослав Боршош беше загасен прожекторът, който осветява само и единствено заплашителния шпагин, който се развява от монумента на окупационната за България Червена армия.

Това Решение беше предизвикано по идея на Иво Инджев с нарочен призив до Вас от Юлиана Методиева и десетки български интелектуалци- водещи български писатели, социолози, университетски преподаватели, лекари и журналисти- като част от инициативата “Мрак за светлина”.

Последната имаше за цел и да припомни враждебната позиция на Русия към Съединението на Княжество България и Източна Румелия през 1885 г., както и към обявяването на независимостта на България 23 години по-късно през 1908 г.

Инициативата отправи и силно послание срещу окупацията на независима Украйна и войната, която Русия води срещу украинския народ.

Символичното загасяне на прожектора предизвика положителен отзив в свободолюбивите български граждани и демократи. Липсата на светещ прожектор не застраши сигурността на посетителите на Княжеската градина, тъй като алеите останаха осветени.

Както посочих по-горе, този прожектор осветява само и единствено върха на монумента, съдържащ заплашителен знак към българската държава и служи, за да подсили „политическо-възпитателно значение“, с каквато цел е построен през 1954 г. (Протокол №  45 на общинската управа на Столична голяма община и Протокол № 26 на Градоустройствения съвет от съвместното им заседание на 6 юни 1947г ).

Вярвам ще се съгласите с мен, че подсилване на пропагандната цел на монумент на армия, окупирала България през 1944 г., е напълно неприемливо в днешния ден, предвид трагичните събития от историята на България след Втората световна война, както и днешните военни престъпления, причинени от руската окупационна армия в Украйна.

Обръщам се към Вас с искане от името на хиляди родолюбиви и достойни българи символичното загасяне на прожектора да остане постоянно. Този акт ще доведе и до  намаляване потреблението на електричеството и облекчаване на ненужни разходи на столичните данъкоплатци.

На следващо, но не по важност, място, Ви информирам за последното Писмо от министъра на вътрешните работи на Република България от 17.10.2022 г. , според което органите на МВР нямат ангажимент към опазване на самия монумент, а общо задължение за охрана  на обществената територия с цел опазване на обществения ред и недопускане извършването на престъпления от различен характер.

Въпросният монумент няма статут на единична недвижима културна ценност по смисъла на чл. 59, ал. 4 и чл. 65 от Закона за културното наследство, не попада и в категорията на войнишки паметник, както и в обсега на договорите за приятелство с Руската федерация (обявила България за неприятелска държава към настоящия момент), тъй като той е строен и платен от България в условията на режим, обявен от законодателя в демократично време за престъпен.

Поради тези и други причини, изписването на политически послания върху въпросния комунистически монумент, не представлява смущение на обществения ред. Последното е потвърдено с Решение 73/26.07.2021 по Н.Д. 259/2020 г., Н.К., III Н.О. на ВКС и Решение 2322/22.06.2022 г. по АНД 3769/2022 г. на СРС (и други), както и от практиката и осъдителните Решения на Европейския съд по правата на човека.

Затова, вярвам, че ще се съгласите с мен, че продължаващите незаконосъобразни полицейски арести с всички неблагоприятни последици за незаконно задържаните български граждани, следва да бъдат прекратени.

Те завършват с отмяна на заповедите за задържане като незаконосъобразни, постановени без правно основание, прекратяване на наказателните производства, обезщетения за потърпевшите и/или заплащане на разходите за съдебни дела от страна на структурите на МВР, включително и осъдителни решения на ЕСПЧ –  Страсбург и заплащане на обезщетения от страна на българската държава.

Имам основателно предположение, че тези щети върху репресираните български граждани и разходване на ненужен човешки и материален ресурс на българската държава са причинени и от грешно подадените сигнали към органите на МВР от служителите на системата за видеонаблюдение на Столична община.

Обръщам се към Вас с искане да актуализирате инструкциите към служителите на Оперативния дежурен център и видеонаблюдение на Столична община като ги запознаете с Решенията на българския съд и ЕСПЧ, основани на правото на изразяване на мнение, закрепено в чл. 10 от Европейската конвенция за защита правата на човека (ЕКПЧ) и чл. 39 от Конституцията на Република България.

Преустановяването на подаване на фалшиви сигнали- при липса на нарушаване на обществения ред – от Столична община, ще спести нарушаването на законни права на българските граждани, както и разходването на огромен ресурс от страна на българската държава.

С уважение,
Марта Георгиева
Общински съветник от “Демократична България”

Вид:

Други

Вносители:

Марта Руменова Георгиева

Общински съветник в СОС

Марта Руменова Георгиева
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK