Поискахме отговор на неотговорените въпроси относно ПУП на “Борисовата градина” за новите обекти и застрашената растителност

18 януари 2022, вторник Viber

Поискахме отговор на неотговорените въпроси относно ПУП на "Борисовата градина" за новите обекти и застрашената растителност

ДО
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

З А Я В Л Е Н И Е

за предоставяне на достъп до обществена информация

от Марта Георгиева – общински съветник от „Демократична България“

Уважаема г-жо кмет,

Моля, на основание чл. 24, ал. 1 и чл. 25 от Закона за достъп до обществена информация  да ми предоставите следната информация относно проекта на ПУП на парк „Борисовата градина:

  1. Писмо САГ 16-ДР00-16-[282] от 30.11.2021 с код за достъп 126ЕCKJ22F2A
  2. Предвидените “обекти в лесопарковата част” за изграждане в първия етап на реализация на плана, споменати на стр. 92 в следната Обяснителна записка, публикувана на страницата на НАГ: https://nag.sofia.bg/FileBrowser/File?path=esoft.portal%2FPUP%202021%2FBORISOVA%20GRADINA%2003.12%2FOZ%20PUP.pdf&fbclid=IwAR2fAYdjOGZMHGHegjsqhwukmWPBR-OdEm246gs3z4Thz0hSCGfr9YmqwD8
  3. Списък на всички предвидени нови сгради – вид сграда, РЗП и предназначение в последния вариант на проекта на ПУП, публикуван тук: https://nag.sofia.bg/SearchDevelopmentPlans/Info/300/?fbclid=IwAR0h6SWg8cYlCeYDoxBUJOH2uFJPswDLZkXK3RAEXqwkhffPDn5jtqg-8iU#Attachment

3.1. ситуационен план и бъдещи географски координати на всяка нова сграда

3.2. списък на дърветата, предвидени за премахване при строителството на всяка сграда

3.3.  експертна оценка на предвидените за премахване дървета при строителството на всяка сграда, според извършеното „геодезическо заснемане и експертна оценка на съществуващата дървесна растителност в зоните на предвидените за парка интервенции“, споменато на стр. 44 от следната обяснителна записка, публикувана на страницата на НАГ: https://nag.sofia.bg/FileBrowser/File?path=esoft.portal%2FPUP%202021%2FBORISOVA%20GRADINA%2003.12%2FOZ%20PUP.pdf&fbclid=IwAR2fAYdjOGZMHGHegjsqhwukmWPBR-OdEm246gs3z4Thz0hSCGfr9YmqwD8

  1. Списък с всички предвидени нови обекти

4.1.        ситуационен план и географски координати на всеки нов обект

4.2.        списък на дърветата, предвидени за премахване при строителството на всеки обект

4.3.        експертна оценка на предвидените за премахване дървета при строителството на всеки обект ,

според извършеното „геодезическо заснемане и експертна оценка на съществуващата дървесна растителност в зоните на предвидените за парка интервенции“ , споменато на стр. 44 от следната обяснителна записка, публикувана на страницата на НАГ: https://nag.sofia.bg/FileBrowser/File?path=esoft.portal%2FPUP%202021%2FBORISOVA%20GRADINA%2003.12%2FOZ%20PUP.pdf&fbclid=IwAR2fAYdjOGZMHGHegjsqhwukmWPBR-OdEm246gs3z4Thz0hSCGfr9YmqwD8

  1. Списък с всички предвидени нови алеи

5.1.        ситуационен план и географски координати на всяка нова алея

5.2.        списък на дърветата, предвидени за премахване при изпълнението на всяка нова алея

5.3.        експертна оценка на предвидените за премахване дървета при изпълнението на всяка нова алея,

според извършеното „геодезическо заснемане и експертна оценка на съществуващата дървесна растителност в зоните на предвидените за парка интервенции“ , споменато на стр. 44 от следната обяснителна записка, публикувана на страницата на НАГ: https://nag.sofia.bg/FileBrowser/File?path=esoft.portal%2FPUP%202021%2FBORISOVA%20GRADINA%2003.12%2FOZ%20PUP.pdf&fbclid=IwAR2fAYdjOGZMHGHegjsqhwukmWPBR-OdEm246gs3z4Thz0hSCGfr9YmqwD8

  1. Списък и експертна оценка на други дървета и растителност, ако има такива, които подлежат на премахване заради предвидени интервенции в последния вариант на проекта, според извършеното „геодезическо заснемане и експертна оценка на съществуващата дървесна растителност в за зоните на предвидените за парка интервенции“ , споменато на стр. 44 от следната обяснителна записка, публикувана на страницата на НАГ: https://nag.sofia.bg/FileBrowser/File?path=esoft.portal%2FPUP%202021%2FBORISOVA%20GRADINA%2003.12%2FOZ%20PUP.pdf&fbclid=IwAR2fAYdjOGZMHGHegjsqhwukmWPBR-OdEm246gs3z4Thz0hSCGfr9YmqwD8
  2. Опорно-сравнителен план за застрояване на „Борисовата градина“, които да обхваща сгради, обекти, алеи и съоръжения.

 

Желая да получа исканата от мен информация в следната форма:

-по електронен път на електронна поща:  [email protected]

–ако информацията не съществува в електронен вид, бих искалa да я получа под формата – преглед на място и копиране на избрани страници.

Моля при произнасянето си да вземете предвид факта, че търсената информация представлява изцяло информация относно бъдещото развитие на най-големия парк на територията на Столична община, която е от интерес на всички жители и гости на София. Също така информацията ще повиши прозрачността и отчетността на задължен субект по ЗДОИ относно проект на устройствен план, така че предвижданията му да са достъпни за граждани, които не са специалисти в областта на устройствените планове. В този смисъл съществува надделяващ обществен интерес от предоставяне на информацията.

С уважение,

Марта Георгиева

Вид:

Други

Входящ номер:

СОА22-ЕВ01-23/ 15.01.2022 г.

Вносители:

Марта Руменова Георгиева

Общински съветник в СОС

Марта Руменова Георгиева
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK