Поискахме отмяна на спорно решение на Столичния общински съвет

20 декември 2021, понеделник Viber

Поискахме отмяна на спорно решение на Столичния общински съвет

ДО
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ЧРЕЗ
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

Д О К Л А Д
от Тома Белев
общински съветник от „Демократична България“

Относно: отмяна на решение на СОС от 44 заседание на СОС проведено на 16.12.2021г. касаещо доклад СОА21-ВК66-11875 от  14.12.2021  относно „Провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване на право на строеж върху недвижим имот – частна общинска собственост, срещу парично обезщетение„ с вносители общинските съветници Николай Стойнев, Стефан Марков, Карлос Контрера, Альоша Даков

 

Уважаеми Госпожи и Господа общински съветници,

На основание чл. 26 а т.2 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет внасям проект за решение за отмяна на решение на СОС от 44 заседание на СОС проведено на 16.12.2021г. касаещо доклад СОА21-ВК66-11875 от  14.12.2021  относно „Провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване на право на строеж върху недвижим имот-частна общинска собственост, срещу парично обезщетение„ с вносители общинските съветници Николай Стойнев, Стефан Марков, Карлос Контрера, Альоша Даков.

На заседанието на 16.12.2021г поисках прегласуване на приетото от СОС решение с цел да бъде изслушан районният кмет по точката. За съжаление СОС отхвърли това мое предложение нъсъобразявайки се с изричната разпоредба на чл. 46 ал. 3 на ЗМСМА, който изисква кметовете на райони  да „се изслушват задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се за кметството или за района.“

Кметът на район Студентски не е изслушван, нито му е било изискано писмено становище по отношение въпросното учредяване право на строеж върху общинска собственост в района, в който е избран, нито в Комисията по устройство на територията, архитектура, и жилищна политика, нито в Комисията по икономика, собственост и дигитална трансформация, нито на самото заседание на СОС.

Спазването на законите не е  и не може да бъде въпрос на  гласуване в Столичния общински съвет. Ние като избраници на гражданите на София на първото си заседание се заклехме “Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от Столична община и да работя за тяхното благоденствие.”. Тази клетва трябва да ни води в делата ни и чрез тях да даваме пример на гражданите.

На основание изложените мотиви и на основание  чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 46 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация предлагам Столичният общински съвет да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

  1. Отменя решение на СОС от 44-тото заседание на СОС проведено на 16.12.2021г. касаещо доклад СОА21-ВК66-11875 от  12.2021  относно „Провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване на право на строеж върху недвижим имот-частна общинска собственост, срещу парично обезщетение„ с вносители общинските съветници Николай Стойнев, Стефан Марков, Карлос Контрера, Альоша Даков.
  2. Връща доклада за разглеждане в ресорните комисии с указание да се изиска мнението на кмета на Район Студентски по предложеното решение в доклада.

Приложения:
Проект на решение

 

С уважение,

Тома Белев

 

ПРОЕКТ!

 

РЕШЕНИЕ № _____

на Столичния общински съвет

от _________ 2022 година

 

 ЗА:   отмяна на решение на СОС от 44 заседание на СОС проведено на 16.12.2021г. касаещо доклад СОА21-ВК66-11875 от  14.12.2021  относно „Провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване на право на строеж върху недвижим имот-частна общинска собственост, срещу парично обезщетение„ с вносители общинските съветници Николай Стойнев, Стефан Марков, Карлос Контрера, Альоша Даков

На основание  чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 46 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с липсващо становище на районният кмет на Район Студентски

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:

  1. Отменя решение на СОС от 44-тото заседание на СОС проведено на 16.12.2021г. касаещо доклад СОА21-ВК66-11875 от  12.2021  относно „Провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване на право на строеж върху недвижим имот-частна общинска собственост, срещу парично обезщетение„ с вносители общинските съветници Николай Стойнев, Стефан Марков, Карлос Контрера, Альоша Даков.
  2. Връща доклада за разглеждане в ресорните комисии с указание да се изиска мнението на кметът на Район Студентски по предложеното решение в него.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на __________ 2022 г., Протокол №____, точка ___от дневния ред, по доклад №_______________ и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

 

Председател на Столичния общински съвет:

Георги Георгиев                 

Накратко:

На заседанието на Столичния общински съвет на 16 декември, мнозинството съветници гласуваха процедура за учредяване на право на строеж на многоетажен паркинг върху 3,5 декара общински имот в съседство с новопостроената NV Tower на бул. "Г. М. Димитров". Впоследствие стана ясно, че кметът на район "Студентски" е поискал думата, но не е я получил, което противоречи на закона. След поискано прегласуване на точката, мнозинството отхвърли предложението на общинския съветник Тома Белев.

Защо е важно:

3,5 декара в Студентски град биха могли да бъдат използвани за доста полезни цели - детска градина, парк или обществен паркинг. С цел спазване на законите, е редно решението да бъде отменено, а докладът преразгледан в ресорните комисии.

Вид:

Доклад

Вносители:

Тома Георгиев Белев
Тома Георгиев Белев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK