Поискахме повече информация за Програмата за изграждане и реконструкция на детски ясли, градини и училища

25 март 2022, петък Viber

Поискахме повече информация за Програмата за изграждане и реконструкция на детски ясли, градини и училища

ДО
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЧРЕЗ
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

П И Т А Н Е
от Бойко Георгиев Димитров – общински съветник от Демократична България      

                        

Относно:  Участие на Столична община в ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА ЗА ПЕРИОДА 2020 – 2022 Г.

Правно основание: чл. 33, ал. 1, т.4 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 и ал. 2 от ПОДСОС.          

                                       

Уважаема госпожо Фандъкова,

С решение 543/03.08.2020 година Министерски съвет приема ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА ЗА ПЕРИОДА 2020 – 2022 Г. с общ бюджет до 210 млн. лв. Програмата е разделена на два модула:

  1. За „Детски ясли и детски градини – изграждане на нови сгради, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи“
  2. За „Държавни и общински училища – изграждане на нови сгради за училища, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи“

Бенефициенти по тази програма са общините за общинските училища и детски градини. В списъка на одобрените проекти по модул 1 не фигурира нито един проект на Столична община. В списъка по модул 2 са включени две училища:

  • Основно училище в УПИ I от кв20 Студентски град, район „Студентски“
  • Основно училище в УПИ VI, кв.6м.”Манастирски ливади-запад”, район „Витоша“

И двете училища не са включени в Капиталовата програма за 2022г., а само фигурират в Приложение 3а, СПИСЪК НА ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА С ВИСОКА СТЕПЕН НА ПРОЕКТНА ГОТОВНОСТ, БЕЗ ОСИГУРЕНО ФИНАНСИРАНЕ, който е включен като част от Проекта на бюджет преди общественото му обсъждане.

Срокът за изпълнение на дейностите по Програмата е до 31.12.2023 г.

Поради продължаващия недостиг на места в детски ясли и  градини, както и липсата на начални училища в някои квартали на град София, считам, че участието на Столична община в тази програма следва да бъде възможно най-ефективно.

В тази връзка, моля да отговорите на следните въпроси:

  1. Подала ли е Столична община проектни предложения по Модул 1 на програмата? Какъв брой предложения са подадени? Ако няма подадени предложения – каква е причината СО да не участва в Модул 1 на програмата? Ако има подадени предложения – по кои критерии не са получили достатъчно висока оценка и не са класирани за включване в програмата?
  2. На базата на какви критерии Столична община е избрала двата проекта за изграждане на нови училища? Имало ли е други потенциални терени с по-добра готовност за изграждане ?
  3. Каква е проектната готовност за изграждането на Основно училище в УПИ I от кв20 Студентски град, район „Студентски“ и на Основно училище в УПИ VI, кв.6м.”Манастирски ливади-запад”, район „Витоша“ ? Кога се предвижда да бъдат обявени обществени поръчки за изграждане на двете училища? Ще бъдат ли изградени в заложените срокове по Програмата?

Моля да включите отговора на питането в дневния ред на следващото заседание на Столичния общински съвет.

 

С уважение,

Бойко Димитров
Общински съветник от Демократична България

Вид:

Питане

Входящ номер:

СОА22-ВК66-2937/25.03.2022 г.

Отговор:

Свалете

Вносители:

Бойко Георгиев Димитров

Общински съветник в СОС

Бойко Георгиев Димитров
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK