Поискахме повече информация за рекламните елементи в метрото

10 октомври 2021, неделя Viber

Поискахме повече информация за рекламните елементи в метрото

ДО
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЧРЕЗ
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

П И Т А Н Е
от Борис Силвестриев Милчев – общински съветник от „Демократична България“ в СОС

относно:  Предоставяне на площи за поставяне на рекламни елементи и на рекламни елементи в станциите на Столичното метро

Уважаема г-жо Кмет,

В станциите на Столичното метро, които са публична общинска собственост, от години се поставят различни по вид рекламни елементи и други съоръжения с рекламна цел. Не се откриват в публичните регистри данни да е одобрявана схема за поставянето им по реда на чл. 56, ал. 2 от ЗУТ, съответно на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община (НПОРИМДЕРДТСО), да са одобрявани типови или индивидуални проекти, да са сключвани договори за наем за поставянето им и да са издавани разрешения за поставяне.

С оглед на това, моля да отговорите на следните въпроси:

 1. Има ли одобрени схеми за поставяне на преместваеми обекти и/или на рекламни елементи в станциите на Столичното метро на основание и по реда на чл. 56, ал. 2 във връзка с чл. 57, ал. 1 от ЗУТ и НПОРИМДЕРДТСО?
 2. Одобрявани ли са типови или индивидуални проекти за преместваеми обекти и/или за рекламни елементи за поставяне в станциите на Столичното метро?
 3. Издавани ли са разрешения за поставяне на преместваеми обекти и/или на рекламни елементи в станциите на Столичното метро?
 4. Сключвани ли са договори за наем за поставяне на преместваеми обекти и/или на рекламни елементи в станциите на Столичното метро от 23 ноември 2009 г. до момента и от кого?
  • Колко са действащите в момента договори за наем за поставяне на преместваеми обекти и/или на рекламни елементи в станциите на Столичното метро с наемодател Столична община?
  • Колко са действащите в момента договори за наем за поставяне на преместваеми обекти и/или на рекламни елементи в станциите на Столичното метро с наемодател „Метрополитен“ ЕАД?
  • Каква е общата месечна стойност на наемите по т. 4.1?
  • Каква е общата месечна стойност на наемите по т. 4.2?

Моля, отговорът на питането да бъде включен в дневния ред на следващото заседание на Столичния общински съвет.

С уважение,

Борис Милчев

Накратко:

В станциите на Столичното метро, които са публична общинска собственост, от години се поставят различни по вид рекламни елементи и други съоръжения с рекламна цел. Не се откриват в публичните регистри данни да е одобрявана схема за поставянето им.

Вид:

Питане

Входящ номер:

СОА21-ВК66-9445/11.10.2021 г.

Отговор:

Свалете

Вносители:

Борис Силвестриев Милчев

Общински съветник в СОС

Борис Силвестриев Милчев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK