Поискахме повече информация за спортните обекти на територията на Столична община

22 юни 2021, вторник Viber

Поискахме повече информация за спортните обекти на територията на Столична община

ДО
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЧРЕЗ
Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ПИТАНЕ
от Борис Милчев – общински съветник от “Демократична България – Обединение”

 

Относно: състоянието на спортните обекти публична общинска собственост на Столична община

Уважаема г-жо Фандъкова,

В Столичния общински съвет (СОС) е внесен от общински съветници проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансово подпомагане на спортната дейност на територията на Столична община с доклад вх. № СОА21-ВК66-5211/04.06.2021 г. Предлага се отпадане на забраната за учредяване на право на ползване и на право на строеж за срок до тридесет години и предоставянето на концесии върху спортни имоти публична общинска собственост. Във връзка с това е необходимо да се обсъди и обоснове целесъобразността от привличане на частни инвестиции за поддръжка и развитие на тези имоти.

Моля, по този повод, да ни предоставите писмена информация за тяхното състояние, която да съдържа:

 1. Спортни имоти публична общинска собственост:
  • Изградени;
  • Предвидени за изграждане.
 2. Състояние на всеки от спортните имоти публична общинска собственост:
  • Добро;
  • С необходимост от основен ремонт/реконструкция;
  • Неизползваем;
   • С възможност за възстановяване;
   • Подлежащ на премахване.
 1. Начин на ползване на всеки от спортните имоти публична общинска собственост:
  • Предоставен на спортна организация;
  • Предоставен на юридически лица на бюджетна издръжка;
  • Предоставен на лице извън посочените в т. 3.1 и 3.2;
  • Пустеещи.
 2. Възможност за развитие (застрояване, дострояване) на всеки от спортните имоти публична общинска собственост:
  • Предвидена с действащ подробен устройствен план;
  • Допустима от устройствена гледна точка, но непредвидена с действащ подробен устройствен план;
  • Без възможност за развитие.

С уважение,

Борис Милчев

Накратко:

В Столичния общински съвет е внесен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансово подпомагане на спортната дейност на територията на Столична община. Предлага се отпадане на забраната за учредяване на право на ползване и на право на строеж за срок до тридесет години и предоставянето на концесии върху спортни имоти публична общинска собственост.

Защо е важно:

Важно е да се обсъди и обоснове целесъобразността от привличане на частни инвестиции за поддръжка и развитие на тези имоти.

Вид:

Питане

Входящ номер:

СОА21-ВК66-5886/22.06.2021 г.

Отговор:

Свалете

Вносители:

Борис Силвестриев Милчев

Общински съветник в СОС

Борис Силвестриев Милчев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK