Поискахме повече информация за топломерите и водомерите с изтекъл срок на годност

07 септември 2021, вторник Viber

Поискахме повече информация за топломерите и водомерите с изтекъл срок на годност

ДО
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЧРЕЗ
Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ПИТАНЕ
от Грети Стефанова – общински съветник от “Демократична България – Обединение”

ОТНОСНО: Законосъобразност на сумите начислявани на абонатите на „Топлофикация София“ ЕАД от топломери и водомери в абонатните станции в София с изтекъл срок на годност

Уважаема Г-жо Фандъкова,

Проверката на топломерите и водомерите в абонатните станции на битови и небитови клиенти на дружеството (17 591 броя абонатни станции в София), които подлежат на метрологичен контрол може да се осъществи само от лица (акредитирани лаборатории), които са надлежно оправомощени от Държавна агенция метрологичен и технически надзор /ДАМТН/. Проверката се извършва Съгласно закона за измерванията /ЗИ/ Чл. 43. (4) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2005г., а в сила от 01.03.2006г.) Периодичността на проверките по ал. 2 се определя със Заповед на Председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, която се обнародва в „Държавен вестник“ и се обявява в официалния бюлетин на агенцията.

Договорът за изпълнение на обществена поръчка с предмет Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на „Топлофикация София“ ЕАД, е от 24.01.2020г. От тази дата се изпращат за проверка топломерите от София до Бургас и се връщат обратно до топлофикационните райони.
Но, до тази дата има множество топломери и водомери, които са извън гаранцията на последната проверка (съгласно закона за измерванията /ЗИ/ Чл. 43. (4) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2005г., а в сила от 01.03.2006г.), която се е провела в софийска лаборатория.

Моля, да ми отговорите писмено, конкретно и изчерпателно в срок до следващото редовно заседание на СОС на следните въпроси:

1. Колко топломери и водомери на „Топлофикация София“ ЕАД в абонатните станции от общо 17591бр. в София, са незаконно използвани с изтекъл срок на годност от последната метрологична проверка?
2. Законни показания ли отчитат уреди- топломери и водомери с изтекъл срок на годност и законни суми ли се начисляват за топлинната услуга на софиянци?
3. Какви мерки ще предприеме Столична община в защита интересите на абонатите на „Топлофикация София“ ЕАД и в какви срокове?

Моля да включите отговора на питането в дневния ред на следващото заседание на Столичния общински съвет.

С уважение,

инж. Грети Стефанова

Накратко:

Проверката на топломерите и водомерите в абонатните станции на битови и небитови клиенти на дружеството (17 591 броя абонатни станции в София), които подлежат на метрологичен контрол може да се осъществи само от лица (акредитирани лаборатории), които са надлежно оправомощени от Държавна агенция метрологичен и технически надзор /ДАМТН/. Проверката се извършва Съгласно закона за измерванията.

Защо е важно:

Договорът за изпълнение на обществена поръчка с предмет Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на „Топлофикация София“ ЕАД, е от 24.01.2020 г. От тази дата се изпращат за проверка топломерите от София до Бургас и се връщат обратно до топлофикационните райони.

Вид:

Питане

Входящ номер:

СОА21-ВК66-8285

Отговор:

Свалете

Вносители:

Грети Иванова Стефанова

Общински съветник в СОС

Грети Иванова Стефанова
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK