Поискахме промяна в правилата за диверсификация на паричните ресурси със 100% участие на Столична община в капитала

11.03.2020
Доклад

Накратко

При над 70 млн лева по банкови сметки на общинските дружества към 30.09.2019 г. Столичният общински съвет е длъжен да направи възможното, за да гарантира опазването на тези средства. Предлагаме намаление на максималната експозиция на дружествата, собственост на СОС в една финансова институция от една втора на една четвърт от паричните средства. Също така предлагаме решението да обхваща дружества, които разполагат с парични средства в размер на над гарантираният от Фонда за гарантиране на влоговете минимум от 100 хиляди евро. Считаме, че по този начин интересите на принципала ще бъдат защитени в най-голяма степен.

Защо е важно:

Въпрос на грижа на добър стопанин е СОС да приеме идентични на държавните правила, за да избегнем нова криза с общинските търговски дружества. Банки могат да фалират навсякъде по света, целта на проекта за правила не е конкретна ситуация в банковата система, а воденето от принципа на предпазливост.

Пълната версия:

Вижте пълната версия тук