Поискахме проверка на почистването на река Искър

31.05.2021
Доклад

Накратко

През 2020 г. Столична община обявява обществена поръчка за почистване на коритото на р. Искър в близост до летище София. Този месец започна изпълнението на проекта, като още в самото му начало той предизвика силни реакции и протести от страна на гражданите на с. Герман. При проверка на мястото на изпълнение, извършена от общинските съветници Марта Георгиева и Тома Белев е установено, че само в началото на първия етап са изсечени повече от 30 дървета, а временните пътища са изпълнявани без трошенокаменната настилка.  Затова общинските съветници Методи Лалов и Тома Белев внесоха доклад, който да позволи създаване на работна група, която да установи всички обстоятелства около случая.

Защо е важно:

Създаването на работна група в посочения състав и с предложената задача ще създаде реален механизъм за контрол върху дейността на общинската администрация на СО от страна на СОС като орган на местното самоуправление, респ. ще се осигури повече публичност, прозрачност и отчетност при работата на столичната местна власт.

Пълната версия:

Вижте пълната версия тук

Още документи по темата

Няма публикации.