Поискахме прозрачност за работата на постоянните комисии към СОС

01.04.2021
Други

Накратко

Гражданите трябва да знаят по какви правила работят постоянните комисии към Столичния общински съвет (СОС). Или поне така е според правилника, регулиращ дейността на СОС. След приемането си, тези правила се разгласяват чрез интернет страницата на СОС и/или СО и/или чрез средствата за масово осведомяване. При преглед на сайтовете на СОС и СО установихме обаче, че правилата на постоянните комисии на СОС (с изключение на тези на комисията, съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество) не са налични на тях. С оглед на това настояхме правилата за работата на всички комисии да бъдат публикувани, както и председателят на Столичния общински съвет да даде отговор на няколко въпроса, свързани с гореописаното нарушение.

Защо е важно:

Постоянните комисии към СОС са "ситото", през което минават всички предложения и промени, свързани с управлението на града ни, за да бъдат след това гласувани на заседание от Столичния общински съвет. От качеството на работа в тези комисии зависи в не малка степен в какъв град живеем.

Пълната версия:

Вижте пълната версия тук

Още документи по темата

Няма публикации.