Поискахме прозрачност за работата на постоянните комисии към СОС

01 април 2021, четвъртък Viber

Поискахме прозрачност за работата на постоянните комисии към СОС

ДО
Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ ОТ ГЕРБ/СДС –
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Копие:
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, МАЛИНА ЕДРЕВА, НИКОЛАЙ СТОЙНЕВ, СИЛВИЯ ХРИСТОВА, АНТОН КОЙЧЕВ, ЛОРИТА РАДЕВА, БОТЬО БОТЕВ, ЕКАТЕРИНА ЙОРДАНОВА, ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА, ВЕСЕЛИН МИЛЕВ – ВСИЧКИ ОТ ГЕРБ/СДС, БОРИСЛАВ ИВАНОВ ОТ АТАКА И КАРЛОС КОНТРЕРА ОТ ВМРО – ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС


И С К А Н Е
от Методи Лалов
общински съветник от „Демократична България“ в СОС       

                                         

Относно: нарушение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет (ПОДСОС) поради непубликувани вътрешни правила за работа на постоянните комисии на СОС в интернет

Правно основание: чл. 47, ал. 2, вр. чл. 12, ал. 2 от ПОДСОС

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕРДЖИКОВ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА КОМИСИИ НА СОС ОТ УПРАВЛЯВАЩАТА КОАЛИЦИЯ,

Съгласно чл. 47, ал. 1 и 2 от ПОДСОС постоянните комисии на СОС приемат вътрешни правила за своята работа, които се депозират при председателя на СОС и се обявяват по реда на чл. 12, ал. 2, а именно разгласяват се на гражданите на СО чрез интернет страницата на СОС и/или СО и/или чрез средствата за масово осведомяване. 

При преглед на сайтовете на СОС и СО се установява обаче, че правилата на постоянните комисии на СОС (с изключение на тези на комисията, съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество) не са налични на тях. 

С оглед на това настоявам незабавно да преустановите продължаващото нарушение на ПОДСОС и да престанете да поставяте столичани в информационно затъмнение и неяснота по какви правила работят постоянните комисии на СОС. Незабавно следва да предприемете действия на страницата на СОС, в секцията „Комисии“ (както и на всяко друго подходящо за това място на сайта на СОС) да бъдат публикувани вътрешните правила на всяка една комисия. 

Независимо от горното, на основание чл. 33, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), в качеството си на общински съветник изисквам от Вас да отговорите и да представете доказателства за това: 

  1. На коя дата са приети действащите до внасяне на настоящето искане вътрешни правила от всяка една постоянна комисия на СОС? В случай, че такива са приети след депозиране на искането ми, исканата информация следва да обхваща и тях. 
  2. На коя дата всеки един председател на постоянна комисия на СОС е депозирал при Вас правилата по т. 1?
  3. На коя дата и по какъв начин Вие сте обявили/разгласили правилата, съгласно изискванията на ПОДСОС? 
  4. Каква е причината правилата да не са налични на страницата на СОС и в частност в секцията „Комисии“?  
  5. Кои са виновните длъжностни лица в СОС, освен Вас, които са отговорни за посоченото нарушение на ПОДСОС?

 

С уважение, 

Методи Лалов

Накратко:

Гражданите трябва да знаят по какви правила работят постоянните комисии към Столичния общински съвет (СОС). Или поне така е според правилника, регулиращ дейността на СОС. След приемането си, тези правила се разгласяват чрез интернет страницата на СОС и/или СО и/или чрез средствата за масово осведомяване. При преглед на сайтовете на СОС и СО установихме обаче, че правилата на постоянните комисии на СОС (с изключение на тези на комисията, съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество) не са налични на тях. С оглед на това настояхме правилата за работата на всички комисии да бъдат публикувани, както и председателят на Столичния общински съвет да даде отговор на няколко въпроса, свързани с гореописаното нарушение.

Защо е важно:

Постоянните комисии към СОС са "ситото", през което минават всички предложения и промени, свързани с управлението на града ни, за да бъдат след това гласувани на заседание от Столичния общински съвет. От качеството на работа в тези комисии зависи в не малка степен в какъв град живеем.

Вид:

Други

Входящ номер:

СОА21-ВК66-3228/02.04.2021 г.

Вносители:

Методи Орлинов Лалов
Методи Орлинов Лалов
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK