Поискахме председателят на Столичния общински съвет да спазва правилника на СОС

12 май 2021, сряда Viber

Поискахме председателят на Столичния общински съвет да спазва правилника на СОС

ДО
Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНИЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

Копие:
Г-ЖА МАЛИНА ЕДРЕВА, Г-ЖА МИЛКА ХРИСТОВА,
Г-Н БОРИСЛАВ ИГНАТОВ, Г-Н КАЛОЯН ПАРГОВ,
Г-Н КАРЛОС КОНТРЕРА, Г-Н БОРИСЛАВ ИВАНОВ,
Г-Н ИВО ПЕТРОВ
ЧЛЕНОВЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСКИЯ СЪВЕТ НА СОС

 

И С К А Н Е
от Методи Лалов
председател на политическата група на „Демократична България“ в СОС

 

Относно: Председателски съвет на СОС, свикан на 13.05.2021 г. от 12:00 часа

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕРДЖИКОВ,

 

На 11.05.2021 г. в 16:23 часа бях уведомен чрез кратко текстово съобщение по телефона (SMS), че на 13.05.2021 г. от 12:00 часа ще се проведе Председателски съвет на СОС.

Използвам случая да изразя удовлетворението си, че след многократното ми настояване, най-сетне отново спазвате чл. 18 от Правилника за организацията и дейността на СОС (ПОДСОС) и сте свикал Председателски съвет. Такъв не беше провеждан повече от една година (последното заседание беше проведено онлайн на 02.04.2020 г.), а вместо това „спускахте“ проекта за дневен ред на СОС на членовете на Председателския съвет по имейл, което несъмнено беше във вреда на работата на СОС и в частност на доброто планиране на заседанията на съвета и нарушаваше демократичния принцип при ръководството на СОС, уреден в чл. 18 от ПОДСОС.

Провеждането на задълбочен и аргументиран дебат при планиране на дневния ред на СОС и цялостната работа на съвета обаче се обуславя не само от събирането на членовете на Председателския съвет – физически или онлайн, но и от предварителна подготовка по въпросите, които се разглеждат от Председателския съвет. Това означава, че е необходимо да предоставяте своевременно на членовете на съвета по чл. 18 от ПОДСОС проекта за дневен ред на заседанието на СОС, както и да ни съобщавате за всички други въпроси, които искате да бъдат обсъдени на заседанието на Председателския съвет. Само така членовете на Председателския съвет ще могат да обсъдят предложените от Вас дневен ред и други теми с политическите групи, които представляват, ще могат да направят необходимите предварителни проучвания и в крайна сметка да изразяват аргументирани позиции от името на политическите групи. Досегашната Ви практика да свиквате Председателски съвет без от „Демократична  България“ да знаем предварително какви въпроси конкретно ще бъдат обсъждани, ни поставяше в условията на неведение и изненада, което представлява злоупотреба с правомощията Ви на председател на СОС, която категорично не можем да толерираме.

С оглед на гореизложеното изисквам от Вас да предоставите на членовете на Председателския съвет най-късно до края на работния ден, предхождащ заседанието на Председателския съвет, т.е. 12.05.2021 г., проект на дневен ред за заседанието на СОС на 20.05.2021 г., както и да посочите всички други въпроси, които ще бъдат разгледани на заседанието на Председателския съвет. Това, разбира се, не изключва възможността да бъдат поставени и обсъдени от членовете на Председателския съвет други въпроси, но общинските съветници ще бъдат наясно и ще имат възможност да се подготвят по основната част от обсъжданите теми, които се поставят именно от Вас, в качеството Ви на председател на СОС.

Наред с това предлагам на предстоящото заседание на Председателския съвет да обсъдим мерки за преодоляване на системното неизпълнение от страна на кмета на СО г-жа Йорданка Фандъкова на задължението й да предоставя своевременно отговорите на питанията на общинските съветници. В тази връзка напомням, че съгласно чл. 130, ал. 4 от ПОДСОС питанията на общинските съветници се включват в дневния ред на следващото заседание на СОС. На заседанието на 22.04.2021 г. кметът на СО обаче не отговори на питания на общински съветници от „Демократична България“, подадени своевременно преди това, поради което е наложително да стори това в заседанието на 20.05.2021 г.

Наложително е да обсъдим и мерки за своевременно публикуване на отговорите на кмета на страницата на СОС. Обръщам внимание, че отговорите, независимо дали е заявено от общинските съветници, че следва да бъдат дадени писмено или в устна форма, следва да бъдат публикувани на страницата в интернет заедно с дневния ред, т.е. най-късно пет дни преди заседанието на СОС – арг. от чл. 129, ал. 3 и по аргумент за противното от чл. 130, ал. 7 от ПОДСОС, а не късно вечерта преди заседанието на СОС, каквато е трайната Ви незаконосъобразна практика.

Също така следва да обсъдим и конкретни мерки за преодоляване на системната Ви практика в дневния ред на СОС да не бъдат включени доклади на „Демократична България“, които са подадени значително преди това (същевременно си позволявате да включвате доклади, които дори още не са внесени в деловодството на СОС, поради което и не са разгледани от комисиите на СОС – такива например бяха т. 9, т. 10, т. 11, т. 12 и т. 21 от дневния ред на заседанието на СОС от 22.04.2021 г.). В частност следва да бъде обсъден план, който да осигури най-сетне разглеждане на доклад рег. № СОА20-ВК66-2586/26.03.2020 г. на „Демократична България“, с който предложихме монументът „Паметник на Съветската армия“ да бъде преместен от „Княжеската градина“ върху държавен терен извън централната градска част на град София.

 

С уважение, 

Методи Лалов

Накратко:

Поискахме на предстоящото заседание на Председателския съвет на СОС да бъде обсъдена практиката със системното забавяне на предоставянето на отговори на питания от страна на кмета на СО към общинските съветници. Отговорите следва да бъдат публикувани своевременно и на страницата на СОС, но това често се случва късно вечерта преди конкретното заседание на Съвета. Повдигнахме въпроса и с осигуряване на план за разглеждане на доклада ни за преместване на монумента "Паметник на Съветската армия", входиран в СОС на 26 март 2020 г.

Защо е важно:

Спазването на Правилника за организацията и дейността на СОС позволява на съветниците да оптимизират своята работа, а публичното и навременно публикуване на отговори на питания на съветниците, дава възможност на гражданите да бъдат максимално инфомирани по въпросите, които ги засягат.

Вид:

Други

Вносители:

Методи Орлинов Лалов
Методи Орлинов Лалов
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK