Поискахме СО да приеме дарението ни за софтуер в помощ на общинските съветници

09 май 2021, неделя Viber

Поискахме СО да приеме дарението ни за софтуер в помощ на общинските съветници

ДО
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНИЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

Копие:

Г-Н ГЕНЧО КЕРЕЗОВ
ЗАМ.-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ПО НАПРАВЛЕНИЕ „ДИГИТАЛИЗАЦИЯ,
ИНОВАЦИИ И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ“

 

Г-Н НИКОЛАЙ СТОЙНЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИКА,
СОБСТВЕНОСТ И ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ
НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

И С К А Н Е
от Методи Лалов
общински съветник от „Демократична България“ в СОС

 

Относно: дарение от „Демократична България“ на Столична община (СО) на софтуер vote.sf за провеждане на гласувания, анкети и допитвания

 

Правно основание: чл. 33, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 4, т. 1, чл. 5, т. 1, чл. 16, ал. 1, т. 2. б. „б“ и чл. 21, ал. 1 от Наредбата за реда за получаване и управление на дарения от СО

  

УВАЖАЕМА Г-ЖО ФАНДЪКОВА,

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕРДЖИКОВ,

 

С предложение рег. № СОА20-ПО55-6/08.05.2020 г. „Демократична България“ предложи на СО да приеме дарение на софтуера vote.sf[1][2][3], чрез който общинските служители да могат да участват в електронни гласувания, анкети и допитвания, а общинските съветници да могат да гласуват електронно в комисиите на Столичния общински съвет (СОС), както и при участието им в работни групи, временни комисии, комитети и други колективни формирования. Предложеното от нас дарение не създава настоящи или бъдещи финансови или други тежести за СО, а поддръжката на софтуера и обучението на администраторите и потребителите му се поема изцяло от дарителя.

След като Вие, г-жо Фандъкова и Вашият заместник г-н Керезов, както и общинските съветници от ГЕРБ/СДС си намирахте различни поводи, за да не се произнесете по същество дали приемате дарението, който въпрос е от компетентността единствено на кмета на СО, съгласно чл. 16, ал. 1, т. 2, б. „б“ от Наредбата за реда за получаване и управление на дарения от СО, на 11.11.2020 г. (цели 6 месеца след направеното дарение) общинските съветници от мнозинството в СОС и зам.-кметът г-н Керезов при разглеждане на предложението ни в комисиите на СОС направиха „сензационни разкрития“ за разрешенията, които софтуерът изисква – като достъп до камерата на смартфона, например. Под този претекст и с гръмки обещания, че от началото на 2021 г. комисиите на СОС ще могат да гласуват електронно през действащата в СОС система на Kontrax, управляващото мнозинство изрази отрицателно становище относно приемането на дарението ни на софтуера vote.sf. Впоследствие плахите опити за въвеждане на електронно гласуване в комисиите на СОС със системата на Kontrax бяха саботирани от председателите на комисии в СОС и в частност от г-н Георги Георгиев от ГЕРБ/СДС, председател на Комисията по финанси и бюджет, с аргумент, че действащият софтуер на СОС страда от редица недостатъци, а г-н Георгиев заяви, че е предложил конкретни подобрения, които никой не разбра какви са. И досега, една година след предложението ни за дарение на vote.sf, гласуването в комисиите не е електронно, а продължава да се извършва чрез устно заявяване на вота – изрично за „Против“ и „Въздържал се“ и мълчаливо за „За“. Този начин на гласуване освен, че не съответства на съвременните реалности и конкретно на работа в условията на Ковид епидемия, не е никак удобен при провеждане на онлайн заседания, нерядко води до забавяне в работата на комисиите, както и до неяснота относно действителното гласуване на съветниците. Тази практика, защитавана пламенно и може би съвсем безкористно от г-н Георги Георгиев, обаче, създава възможност председателите на комисии в СОС да манипулират отразяването на вота в протоколите от заседанията на комисиите, както и риск от неточно отчитане на вота в случай на технически проблем и невъзможност за съветниците да заявят волята си, при което гласовете им ще бъдат отчетени като „За“, макар това да противоречи на тяхната воля.

За разсейване на всякакви съмнения относно функционирането на софтуера vote.sf, каквито напълно тенденциозно бяха публично тиражирани от различни представители на управляващите, се налага да подчертаем, че софтуерът vote.sf изисква достъп до камерата на устройството, през което се гласува, но тя е нужна за сканиране на QR кода, който удостоверява правото на глас, като същата е неактивна през останалото време. Списъкът на разрешенията, които приложението изисква, всичките свързани с функционалности, които има и неактивни през времето, в което то не се използва за целите на гласуване в комисия на СО, са: Photos/Media /Files; read the contents of your USB storage; modify or delete the contents of your USB storage; Storage; Camera; take pictures and videos; Other; receive data from Internet; view network connections; control flashlight; full network access; prevent device from sleeping. Правата до Camera, Photos/Media/Files, Storage, Control flashlight се изискват, защото в приложението може да се влезе чрез сканиране на QR код, издаден от администраторите на системата. При инсталация тези права са неактивни и едва след опит за стартиране на тази функционалност се изисква разрешаването им. Това, че едно приложение изисква права от операционната система не значи, че администраторът обработва данните – по-често те са нужни за работата на самото приложение. Реално те са неактивни по принцип и никога няма да бъдат, ако не се използва функционалността за сканиране на  QR, която не е задължителна. Тя е само за вход при определени условия и организация на процесите. Всеки инсталирал мобилното приложение може да влезе в правата след това и да види, че са неактивни. Могат да се активират само и единствено след изрично потвърждение на потребителя, както е и с много други приложения. Всяко стандартно приложение за сканиране на QR кодове има същите функционалности и това е лесно проверимо и установимо, стига да има желание и добронамереност от страна на управляващите в СО. Затова изказаните притеснения, включително от г-н Николай Стойнев от ГЕРБ/СДС, който е и председател на Комисията по икономика, собственост и дигитална трансформация, че като дарители искаме да събираме лични данни са или тенденциозно неверни, или са израз на дълбоко невежество.

С оглед на гореизложеното и тъй като изминалите месеци бездействие доказаха, че мнозинството в СОС няма воля или компетентност да въведе електронно гласуване в комисиите на СОС, предлагам, г-жо Фандъкова, да преразгледате решението си и да приемете дарението на „Демократична България“ като по този начин разширите възможностите за работа на общинската администрация и осигурите възможност на комисиите на СОС да работят по-лесно, по-бързо, по-прозрачно и по-отчетно. В тази връзка ще припомним наскоро отправената партийната заръка от лидера на ГЕРБ/СДС Бойко Борисов на една от сбирките в дома му в Банкя към Вас, г-жо Фандъкова, в присъствието на зам.-кмета Керезов и председателя на Комисията по финанси и бюджет г-н Георгиев, за пълна дигитализация на СО. Затова, в случай, че не се вслушате в здравия разум на „Демократична България“, г-жо Фандъкова, и не приемете дарението на vote.sf, призовавам г-н Герджиков най-сетне да осигури възможност за електронно гласуване в комисиите на СОС чрез съществуващия софтуер на Kontrax.

 

С уважение,
Методи Лалов

[1] https://sofia.demokrati.bg/document/darenie-na-predlozhenie-za-darenie-na-softuer-vote-sf-za-provezhdane-na-glasuvaniya-anketi-i-dopitvaniya/

[2] https://play.google.com/store/apps/details?id=com.demokrati.votesf

[3] https://apps.apple.com/us/app/vote-sf/id1536955747

Накратко:

През май 2020 г. Демократична България предложи на Столична община (СО) да приеме дарение на софтуера vote.sf, чрез който служителите от администрацията на СО ще могат да участват в провеждане на гласувания, анкети и допитвания, а общинските съветници ще могат да гласуват при вземане на решения в комисиите на Столичния общински съвет. През ноември 2020 г. дарението ни бе отказано под предтекст, че представлява заплаха за личните данни на потребителите, които го използват. Впоследствие от страна на СО бе обещано, че от началото на 2021 г. в комисиите на Столичния общинския съвет ще може да се гласува електронно, което не е факт и досега. Затова общинският съветник Методи Лалов се обърна към кмета с искане дарението на Демократична България да бъде прието, за да може общинската администрация и общинските съветници да имат възможност за по-добра и улеснена работа.

Защо е важно:

Убедени сме, че дигитализацията ще превърне София в по-ефективен, по-гъвкав, по-прозрачен и по-удобен за гражданите и бизнеса град.

Вид:

Други

Вносители:

Методи Орлинов Лалов
Методи Орлинов Лалов
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK