Поискахме СО да улесни гражданите, подаващи ел. заявление за подвижна урна

26 март 2021, петък Viber

Поискахме СО да улесни гражданите, подаващи ел. заявление за подвижна урна

ДО 

Г-Н НИКОЛАЙ СТОЙНЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО ИКОНОМИКА, СОБСТВЕНОСТ И
ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ
НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

 

Копие: 

Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

Г-Н ГЕНЧО КЕРЕЗОВ
ЗАМ.-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
НАПРАВЛЕНИЕ “ДИГИТАЛИЗАЦИЯ, ИНОВАЦИИ И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ”

 

И С К А Н Е  

от Методи Лалов и Яна Тодоранова –
общински съветници от „Демократична България” в СОС       

                                         

Относно: невъзможност за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на Столична община чрез единния портал за достъп до електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ)

 

Правно основание: чл. 33, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 48, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет                                             

 

УВАЖАЕМИ Г-Н СТОЙНЕВ,

На 18.03.2021 г. от „Демократична България“ поискахме Централната избирателна комисия (ЦИК) да въведе единна електронна форма, с която хората под карантина заради коронавирус да заявяват гласуване с подвижна избирателна кутия на изборите на 4 април 2021 г. От ЦИК отговориха, че ДАЕУ предоставя подобна услуга, която следва да бъде използвана от хората в нужда.

На единния портал за достъп до електронни административни услуги на ДАЕУ е налична електронна форма (PDF) на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс), към която е поставено изискване да бъде отворена с Adobe Reader. В полето, отнасящо се до кмета на съответната община, адресат на заявлението, фигурират стотици общини, но по необясними причини не и Столична община (СО). Поради това изпращането на заявление до кмета на най-голямата община в България чрез портала на ДАЕУ е невъзможно.

Действително, на сайта на СО е предвидена възможност за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия по електронен път, но гражданите, които използват услугите на ДАЕУ, ще останат с впечатление, че изобщо не могат да подадат електронна заявка, когато адресат е СО. Объркването, до което води фактът, че СО не фигурира във формата за електронна заявка на портала на ДАЕУ – услуги, свързани с парламентарните избори 2021, трудно ще бъде преодоляно от наличието на подобна функционалност на сайта на СО. Дори това да бъде сторено, то ще изисква допълнителни усилия и време от страна на гражданите, голяма част от които се намират във влошено здравословно състояние, което е и причината да се налага да упражнят политическия си вот чрез подвижна избирателна кутия.

С оглед на гореизложеното и предвид това, че заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия могат да се подават не по-късно от 5 дни преди изборния ден (чл. 37, ал. 2 от ИК), т.е. за предстоящите избори до края на 29.03.2021 г., както и че десетки хиляди души са поставени под карантина поради заболяване или контакт със заразени от Covid-19, а ръстът на болните продължава да нараства, поради което огромен брой хора ще се наложи да гласуват с подвижна избирателна кутия, поставеният проблем се явява изключително важен, а решаването му изисква неотложни действия. Затова настояваме да свикате незабавно извънредно заседание на Комисията по икономика, собственост и дигитална трансформация, на което да бъде изслушана г-жа Фандъкова, в качеството й на кмет на СО, относно следното: 

  1. Предприемани ли са действия, кога и какви от страна на администрацията на кмета, СО да бъде включена в електронната форма на портала на ДАЕУ за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия? Следва да бъдат приложени и всички доказателства за извършеното по този въпрос. 
  2. Ако не са били предприети действията по т. 1, какви са причината и мотивите за това? 

Настояваме кметът г-жа Йорданка Фандъкова и ресорният зам.-кмет г-н Генчо Керезов в спешен порядък да направят необходимото СО незабавно да бъде включена в наличната на портала на ДАЕУ електронна форма на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (както са сторили стотици други общини). 

Въпросите си до кмета на СО съзнателно не задаваме на основание чл. 33, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и по реда на чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1 от ПОДСОС, тъй като този ред предвижда същите да бъдат включени най-рано в дневния ред на следващото заседание на СОС, съгласно чл. 130, ал. 4 от ПОДСОС, което според приетия от ОС график на заседанията, трябва да се проведе на 08.04.2021 г., т.е. след изтичане на срока за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия. Необходимостта да получим своевременно отговори и още повече – да укажем на кмета на СО и на ръководената от него общинска администрация да предприемат незабавно действия за отстраняване на съществуващия проблем, който затруднява значително столичани да упражнят конституционното си право на глас в изборите на 4 април 2021 г., налага да се обърнем именно към Вас и да поискаме Вие да упражните правомощието си по чл. 48, ал. 3 от ПОДСОС като председател на комисия да свикате извънредно заседание. Наясно сме, че свикването на такова е възможно и по искане на най-малко на 1/3 от членовете на комисията, но тъй като в този случай се изисква искането да бъде подписано от минимум 5-ма членове на 15-членната комисия, това би отнело повече време за осъществяването му, което означава, че решаването на съществуващия проблем ще бъде отложено във времето, а това не е в интерес на гражданите.

                              

С уважение,
Методи Лалов
Яна Тодоранова 

Общински съветници

 

Накратко:

След като установихме, че столичани не могат да подадат заявление за подвижна урна през ел. форма на Държавната агенция “Електронно управление” (ДАЕУ), поискахме Столична община незабавно да бъде включена в електронната форма на ДАЕУ. Искането си към столичния кмет общинските съветници Яна Тодоранова и Методи Лалов отправят, след като установяват, че на единния портал за достъп до електронни административни услуги на ДАЕУ, в полето на електронната форма, отнасящо се до кмета на съответната община - адресат на заявлението, фигурират стотици общини, но по необясними причини не и Столична община (СО). Поради това изпращането на заявление до кмета на най-голямата община в България чрез портала на ДАЕУ е невъзможно. Тодоранова и Лалов настояват и за незабавното свикване на извънредно заседание на Комисията по икономика, собственост и дигитална трансформация, на което г-жа Фандъкова да обясни предприемани как и защо се е стигнало до подобен пропуск.

Защо е важно:

Действително, на сайта на СО е предвидена възможност за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия по електронен път, но гражданите, които използват услугите на ДАЕУ, ще останат с впечатление, че изобщо не могат да подадат електронна заявка, когато адресат е СО.

Вид:

Други

Входящ номер:

СОА21-ВК66-2950/26.03.2021 г.

Вносители:

Методи Орлинов Лалов
Методи Орлинов Лалов
Яна Веселинова Тодоранова

Общински съветник в СОС

Яна Веселинова Тодоранова
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK