Попитахме дали е предвидено изграждането на подземен паркинг около сградата на Софийски районен съд

09 април 2021, петък Viber

Попитахме дали е предвидено изграждането на подземен паркинг около сградата на Софийски районен съд

ДО
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

ЧРЕЗ
Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

Копие:
Г-ЖА РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

 

Г-Н СТЕФАН МАРЧЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

 

Г-Н АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОФИЙСКИЯ РАЙОНЕН СЪД

 

П И Т А Н Е
от Методи Лалов
общински съветник от „Демократична България“ в СОС       

                                         

Относно: изграждане на подземен паркинг за обществено ползване под бул. „Цар Борис III“, включително под трамвайното трасе, в зоната около Софийския районен съд, находящ се на бул. „Цар Борис III“, № 54  

 

Правно основание: чл. 33, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет (СОС)                                             

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ФАНДЪКОВА,

Постигането на качествена градска среда (функционална, безопасна и красива) изисква адекватното планиране, ясни правила и отговорности. Несъмнено такова е възможно само ако общинската администрация провежда реален и задълбочен диалог и обсъждане с гражданите и заинтересованите институции, ако познава реалностите и ако разполага с аналитичен капацитет, за да идентифицира правилно проблемите, да приоритизира тяхното решаване и да предложи най-подходящите от икономическа, техническа и социална гледна точка решения. 

Преместването на гражданските отделения и държавните съдебни изпълнители на СРС в сградата на бул. „Цар Борис III“, № 54, съсредоточи значителен човеко и автомобилопоток в ж.к. „Лагера“, което доведе до допълнително натоварване на пътните артерии на квартала и затруднения в придвижването и паркирането както за живущите, така и за посетителите на сградата на СРС. В резултат на това качеството на живот в квартала беше влошено, а достъпът до обществената сграда на СРС в определени моменти не отговаря на изискванията за удобство и достъпна среда. Затова нееднократно като активен гражданин, както и в качеството си на председател на СРС (2012-2017 г.) съм поставял пред столичната общинска администрация въпроса за изграждане на подземен обществен паркинг, който да разшири възможностите за паркиране в района. 

На 10.04.2021 г. започна ремонтът на трамвайното трасе в участъка от Съдебната палата до кв. „Княжево“ (стойността на поръчката е 40,5 млн. лв. без ДДС), но на мен не ми е известно да са предприети стъпки в обсъжданата посока. С оглед на това и на основание чл. 33, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1 от ПОДСОС отправям към Вас следното питане: 

  1. Планирано ли е изграждането на подземен обществен паркинг под бул. „Цар Борис III“, включително под трамвайното трасе, в зоната около сградата на Софийския районен съд, находяща се на бул. „Цар Борис III“, № 54? Ако отговорът е положителен – на колко нива ще бъде паркингът, с каква площ, за колко паркоместа, ще бъде ли автоматизиран, каква е индикативната стойност за изграждането му? 
  2. Възлаган ли е от администрацията на СО транспортен анализ за ефектите от преместване на значителна част от дейността на СРС през 2015 г. в сградата на бул. „Цар Борис III“, № 54 (преди и след преместването) и в частност как това се отразява на трафика и паркирането в района и необходима ли е промяна в организацията на движение на улиците в района около съда?  Ако такъв анализ не е възложен, какви са причините и мотивите за това? Ще бъде ли извършен транспортен анализ и кога?
  3. Възлаган ли е от администрацията на СО геоложки анализ на терена под бул. „Цар Борис III“ в зоната около № 54, кога и какви са резултатите от него?

Обръщам Ви внимание, че следва да отговорите на всеки един от поставените въпроси, а отговорите трябва да са конкретни, ясни и изчерпателни. Само в такъв случай общинските съветници, гражданите и заинтересованите институции ще могат да получат необходимата информация, както и да разберат дали Вие и издържаната от данъците на гражданите общинска администрация работите за защита на обществения интерес в рамките на закона.

Отговорът следва да бъде предоставен устно в следващото заседание на СОС. Предвид изискването на чл. 129, ал. 3 от ПОДСОС обаче следва да предоставите същия и в писмен вид, за да бъде публикуван на сайта на СОС.

 С уважение,                      

Методи Лалов

Накратко:

Откриването на новата сграда на Софийския районен съд увеличи значително движението на граждани и автомобили в жк. "Лагера". От своя страна това доведе до допълнително натоварване и затруднения при придвижването на територията на вътрешнокварталната инфраструктура, качеството на живот беше понижено, а обслужването на сградата на СРС не е оптимално. Общинският съветник Методи Лалов зададе няколко въпроса към кмета на СО, за да може гражданите да разберат дали се предвижда изграждането на подземен паркинг, който да облекчи движението около сградата на СРС.

Вид:

Питане

Входящ номер:

СОА21-ВК66-3464/09.04.2021 г.

Отговор:

Свалете

Вносители:

Методи Орлинов Лалов
Методи Орлинов Лалов
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK