Попитахме дали СО предприе действия по улесняване на гражданите, подаващи ел. заявление за подвижна урна

08 април 2021, четвъртък Viber

Попитахме дали СО предприе действия по улесняване на гражданите, подаващи ел. заявление за подвижна урна

ДО
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

ЧРЕЗ
Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

П И Т А Н Е
от Методи Лалов
общински съветник от „Демократична България“ в СОС       

                                         

Относно: невъзможност за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на Столична община (СО) чрез единния портал за достъп до електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ)

 

Правно основание: чл. 33, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет (СОС)                                             

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ФАНДЪКОВА,

На 18.03.2021 г. от „Демократична България“ поискахме Централната избирателна комисия (ЦИК) да въведе единна електронна форма, с която хората под карантина заради COVID-19 да заявяват гласуване с подвижна избирателна кутия на изборите на 4 април 2021 г. От ЦИК ни отговориха, че ДАЕУ предоставя подобна услуга, която следва да бъде използвана от хората в нужда. 

След оплаквания на граждани установихме, че на единния портал за достъп до електронни административни услуги на ДАЕУ е налична електронна форма (PDF) на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс). В полето, отнасящо се до кмета на съответната община, адресат на заявлението, фигурираха стотици общини, но не и СО. Поради това изпращането на заявление до кмета на най-голямата община в България чрез портала на ДАЕУ беше невъзможно. Действително, на сайта на СО беше предвидена възможност за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия по електронен път, но гражданите, които използват услугите на ДАЕУ, оставаха с впечатление, че изобщо не могат да подадат електронна заявка, когато адресат е СО. Объркването, до което води фактът, че СО не фигурира във формата за електронна заявка на портала на ДАЕУ – услуги, свързани с парламентарните избори 2021, трудно можеше да бъде преодолян и от наличието на подобна функционалност на сайта на СО, а и това изискваше допълнителни усилия и време от страна на гражданите, голяма част от които са във влошено здравословно състояние, което е и причината да се налага да упражнят политическия си вот чрез подвижна избирателна кутия.

С оглед на това, на 26.03.2021 г. от „Демократична България“ внесохме искане рег. № СОА21-ВК66-2950/26.03.2021 г., с копие до Вас и до ресорния зам.-кмет г-н Генчо Керезов, да бъде свикано извънредно заседание на Комисията по икономика, собственост и дигитална трансформация, на което да бъдете изслушана относно констатирания проблем. Такова заседание обаче не беше свикано от председателя на комисията г-н Николай Стойнев, който дори не благоволи да посочи причината за това. Наред с това, поискахме Вие и ресорният зам.-кмет в спешен порядък да направите необходимото СО незабавно да бъде включена в наличната на портала на ДАЕУ електронна форма на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия, но това не беше сторено, а проблемът, но само занапред в някаква степен беше смекчен чрез поставено на сайта на ДАЕУ съобщение със следното съдържание: „Столична община и районите й предоставят услугите си за Парламентарни избори 2021 на следния електронен адрес – https://sofia.bg/election“.

С оглед на гореизложеното и предвид нежеланието на председателя на КИСДТ г-н Николай Стойнев да свика заседание на комисията, на което да изясним своевременно случая, както и предвид липсата на отговор от Ваша страна на поставените от нас въпроси, се налага на основание чл. 33, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1 от ПОДСОС да отправя към Вас настоящото питане, за да получат общинските съветници и обществеността отговори относно:

  1. Предприемани ли са действия, кога и какви от страна на администрацията на кмета, СО да бъде включена в електронната форма на портала на ДАЕУ за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия? Към отговора следва да бъдат приложени всички доказателства за извършеното по този въпрос от Вас и от страна на администрацията на кмета на СО. 
  2. Ако не са били предприети действията по т. 1, какви са причините и мотивите за това?
  3. На коя дата след 26.03.2021 г., по какъв начин и от кого е поискано на сайта на ДАЕУ да бъде поставено съобщение със следното съдържание: „Столична община и районите й предоставят услугите си за Парламентарни избори 2021 на следния електронен адрес – https://sofia.bg/election“.
  4. Кои са виновните лица, наложени ли са им наказания, кога и какви за това, че СО не е била включена в електронната форма на портала на ДАЕУ за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия за изборите на 4 април 2021 г.? 

 

Отговорът следва да бъде предоставен устно в следващото заседание на СОС. Предвид изискването на чл. 129, ал. 3 от ПОДСОС следва да предоставите същия и в писмен вид, за да бъде публикуван на сайта на общинския съвет.

 

Обръщам Ви внимание, че председателят на СОС следва да публикува в интернет отговорите на кмета, за които е заявено, че следва да бъдат дадени в устна форма, заедно с дневния ред на съответното заседание на СОС, т.е. не по-късно от пет дни преди него – арг. от чл. 129, ал. 3 , вр. чл. 65, ал. 1 и по аргумент за противното от чл. 130, ал. 7 от ПОДСОС. Г-н Елен Герджиков обаче прави това винаги вечерта преди деня на заседанието на СОС, като нееднократно е извинявал това си противоправно поведение с късното изпращане на отговорите от Ваша страна. Затова, в случай, че действително забавянето се дължи на лоша организация и липса на административен капацитет на Вас и ръководената от Вас администрация, следва да предприемете необходимите действия да подобрите същите, така че отговорите да постъпват своевременно в СОС. В случай, че проблемът се дължи на поведението на г-н Герджиков, следва да уведомите мен и останалите общински съветници за това, за да предприемем организационни мерки и да потърсим отговорност на председателя на СОС.  

 

С уважение,        

Методи Лалов              

 

 

Накратко:

На 26 март общинските съветници Методи Лалов и Яна Тодоранова отправиха искане към Столична община да улесни гражданите, които подават ел. заявления за гласуване с подвижна урна, като отделно настояха за свикване на извънредно заседание на Комисията по икономика, собственост и дигитална трансформация за повече информация по темата. След като искането не беше уважено и нямаше последващи действия от страна на Столична община, както и поради липсата на отговори, Методи Лалов отправи въпроси към кмета, за да бъде изяснен целия случай, с цел максимална информираност на гражданите.

Входящ номер:

СОА21-ВК66-3397/08.04.2021 г.

Отговор:

Свалете

Вносители:

Методи Орлинов Лалов
Методи Орлинов Лалов
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK