Попитахме как СО следи за компенсаторното залесяване, задължително при новите строежи

18.11.2020
Питане

Накратко

Качеството на въздуха в столицата зависи от много фактори, за които неведнъж сме давали предложения. Сред тези фактори е и озеленяването на града. Затова поискахме да разберем как СО изпълнява задължението си да контролира създаването и поддържането на озеленяване и компенсаторно залесяване при новите строежи.

Пълната версия:

Вижте пълната версия тук

Отговор на питането:

Няма публикации.