Попитахме как СО следи за компенсаторното залесяване, задължително при новите строежи

18 ноември 2020, сряда Viber

Попитахме как СО следи за компенсаторното залесяване, задължително при новите строежи

ДО
КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

ЧРЕЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СТОЛИЧЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ

ПИТАНЕ
от
Тома Белев
Общински съветник от Демократична България

 

Относно: Изпълнение на чл. 19 ал. 6 на ЗУЗСО и чл. 63 ал.5 от ЗУТ

Уважаема г-жо Фандъкова,

Наред с парковете, градините и уличното озеленяване,  озеленените площи за ограничено обществено ползване са ключови за чистотата на въздуха в столичния град и намаляване на запрашеността.  Съгласно член 19 ал. 6 на ЗУЗСО и чл. 63 ал.5 от ЗУТ в срок 5 години от завършване и приемане на строителството общинските органи по озеленяване извършват проверки по изпълнението на задълженията на собствениците (възложителите), свързани с озеленяване и компенсаторно залесяване. Съгласно Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на СО, общински органи по озеленяване” са ДЗС, отдел “Благоустройствени дейности и публични пространства в НАГ” и специализираните служби към районните администрации.

Уважаема Г-жо Фандъкова,

на основание чл. 129,  ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Столичен общински съвет, моля в рамките на Вашата компетентност да ме информирате относно: 

  • Колко въведени строежа в експлоатация има за годините 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 година?
  • За колко от въведените в експлоатация строежи за годините 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014  са извършените проверки по чл. 19 ал. 6  от ЗУЗСО/чл.65 ал.5 от ЗУТ от ДЗС и  отдел “Благоустройствени дейности и публични пространства в НАГ”?
  • Какви са изводите от тези проверки, ако са направени такива?
  • Къде мога да се запозная с протоколите от тези проверки?

Желая да получа отговор в  писмен вид. 

С уважение,

Тома Белев

Накратко:

Качеството на въздуха в столицата зависи от много фактори, за които неведнъж сме давали предложения. Сред тези фактори е и озеленяването на града. Затова поискахме да разберем как СО изпълнява задължението си да контролира създаването и поддържането на озеленяване и компенсаторно залесяване при новите строежи.

Вид:

Питане

Входящ номер:

СОА20-ВК66-9753/18.11.2020 г.

Отговор:

Свалете

Вносители:

Тома Георгиев Белев
Тома Георгиев Белев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK