Попитахме какви са предвидените с ПУП образователни заведения в район Красно село

04 юни 2021, петък Viber

Попитахме какви са предвидените с ПУП образователни заведения в район Красно село

ДО КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

 

ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ

 

ПИТАНЕ
от инж. Грети Стефанова
Общински съветник в Столичен общински съвет

 

ОТНОСНО: Предвидени с ПУП образователни заведения (в това число: детски ясли, детски градини и училища) през 2020-2021 г. на следните терени от територията на Район „Красно село“- Столична община:

– кв. 2 от местността „НПЗ Средец“ по плана на гр. София;

– кв. 3, кв. 3а и кв. 100 от местността „бул. Девети септември“ по плана на гр. София

 

Уважаема Г-жо Кмет,

Подробните устройствени планове (ПУП) на значими части от землищата на общините са едновременно управленски инструмент и основа за цялостното устройство на тяхната територия.

По силата на чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ: „Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план на част от урбанизирана територия (с изключение на селищните образувания с национално значение) в обхват до един квартал, а в Столичната община и в градовете с районно деление – в обхват до три квартала, се дава със заповед на кмета на общината по предложение на главния архитект“.

В същата връзка, на основание разпоредбите на чл. 33, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 2 и чл. 130, ал. 4 от ПОДСОС моля да ми отговорите писмено, конкретно и изчерпателно в срок до следващото редовно заседание на СОС на следните въпроси:

Относно територията на част от кв. 2 на местността „НПЗ Средец“ по плана на гр. София с площ от 200 075 кв.м. (по публични данни на „ГИС-София“ ЕООД), предмет на Заповед № РА50-550/08.07.2020 г. и Заповед № РА50-238/21.04.2021 г., издадени от Главния архитект на Столична община – за разрешаване изработването на проект за ПУП-ИПРЗ и одобряване на проект за ПУП-ИПРЗ за УПИ III и УПИ VIII; ПИ с КИ 68134.200.25 и 68134.200.14 от КККР на район „Красно село“-СО; кв. 2, м. „НПЗ Средец“ по плана на гр. София:

  1. Каква е прогнозната стойност на предвидения с плана нов жилищен и обществено обслужващ сграден фонд в рамките на посочената територия – представен под формата на разгъната застроена площ (РЗП) ?
  2. Какъв е прогнозният брой нови обитатели на района в рамките на посочената територия ?
  3. Колко на брой са предвидените с плана нови образователни заведения (в това число: детски ясли, детски градини и училища) в рамките на посочената територия; каква по размери и площ е тяхната територия и какъв е техният капацитет като разгъната застроена площ (РЗП) и максимален брой потенциални потребители ?

Относно територията на кв. 3, кв. 3а и кв. 100 от местността „бул. Девети септември“ по плана на гр. София с обща площ от 179 654 кв.м. (по публични данни на „ГИС-София“ ЕООД), предмет на Заповед № РА50-430/01.07.2016 г. и Заповед № РА50-652/24.08.2020 г., издадени от Главния архитект на Столична община – за разрешаване изработването на проекти за ПУП-ИПУР и ИПРЗ и одобряване на проект за ПУП-ИПУР в териториален обхват: бул. „Акад. Иван Гешов“, бул. „Ген. Тотлебен“, бул. „Пенчо Славейков“ и ул. „Добруджански край“, включително кръстовищатa:

  1. Каква е прогнозната стойност на предвидения с плана нов жилищен и обществено обслужващ сграден фонд в рамките на посочената територия – представен под формата на разгъната застроена площ (РЗП) ?
  2. Какъв е прогнозният брой нови обитатели на района в рамките на посочената територия ?
  3. Колко на брой са предвидените с плана нови образователни заведения (в това число: детски ясли, детски градини и училища) в рамките на посочената територия; каква по размери и площ е тяхната територия и какъв е техният капацитет като разгъната застроена площ (РЗП) и максимален брой потенциални потребители ?

Моля да включите отговора на питането в дневния ред на следващото заседание на Столичния общински съвет.

С уважение:

инж. Грети Стефанова

Вид:

Питане

Входящ номер:

СОА21-ВК66-5212/04.06.2021 г.

Вносители:

Грети Иванова Стефанова

Общински съветник в СОС

Грети Иванова Стефанова
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK