Попитахме какво прави СО срещу замърсяването с азотен диоксид

23 ноември 2020, понеделник Viber

Попитахме какво прави СО срещу замърсяването с азотен диоксид

До
Кмета на Столична Община

Йорданка Фандъкова

ПИТАНЕ
от
Владислав Панев
Общински съветник от Демократична България

 

Уважаема г-жо Фандъкова,

На 19.11.2020 г. Екологично сдружение “За Земята” публикуваха доклад, базиран на измервания на азотен диоксид (NO2) чрез използване на дифузионни тръби. В Германия методът се използва като доказателство в немските съдилища. Методът покрива изискванията за еквивалентен на референтния метод за нуждите на Директива 2008/50/ЕО.

Според публикуваните данни в две от общо 42 точки на измерване има превишаване на средногодишната норма, а в една концентрацията е малко под прага — само с 0,09 микрограма на кубичен метър. Отделно, в 12 от изследваните локации, за които няма данни от цяла година, има също стойности над средногодишната норма. В над  1/3 от точките на измерване те са близки до или над средногодишната норма за азотен диоксид.

Основният извод от анализираните данни е, че София потенциално има проблем с концентрации на азотен диоксид над нормите, който поради специфичното разположение на официалните станции на Изпълнителна агенция околна среда (ИАОС) не се отчита като такъв.

Във връзка с това отправям към Вас следните въпроси:

  1. Столична община идентифицирала ли е замърсяването с азотен диоксид като проблем за въздуха и здравето на жителите и гостите на града?
  1. Столична община правила ли е анализ на данните от разположените от нея измервателни сензори, монтирани в рамките на проекта AIRTHINGS по отношение на замърсяването с азотен диоксид? Ако е правила, какви са резултатите и изводите и къде са публикувани? Ако не е, планира ли да направи такъв и кога?
  1. От разположените сензори, монтирани в рамките на проекта AIRTHINGS има ли такива, чието местоположение е избрано с оглед идентифициране на проблеми с азотни диоксиди? Избрано ли е тяхното местоположението на изискванията на европейското и националното законодателство за транспортно ориентирани станции? Моля да ми бъде предоставен анализът на база, на който е избрано местоположението на всички станции, монтирани в рамките на проекта.
  1. В проекта за Програмата за качеството на атмосферния въздух на Столична община 2021-2026, който вече е публикуван за обществено обсъждане не е разгледан въпросът със замърсяването с  азотните диоксиди и по-конкретно:

А) не е направен  анализ, дали системата за мониторинг на ИАОС в София е достатъчна, за да потвърдим или отхвърлим наличието на наднормено замърсяване;

Б) не е предвидено подобряване на събраните данни;

В) няма анализ за произхода на замърсяването, горещите точки с най-високи концентрации и моделиране на замърсяването;

Г) не са предвидени мерки за намаляване на замърсяването с азотни диоксиди и анализ за тяхната ефективност.

               Смята ли СО да коригира тези пропуски и да бъдат включени в ПКАВ и защо? 

  1. Столична община води ли разговори с ИАОС за подобряване на системата за мониторинг на нейната територия? Обсъждано ли е връщането на станцията на Орлов мост или поставянето ѝ на аналогично място в централната част на града с висока концентрация на автомобилен трафик?
  1. Столична община смята ли да приоритизира използването на градски транспорт, велосипеди и ходене пеша пред автомобилния трафик, за да се намали както замърсяването с азотни диоксиди, така и с фини прахови частици? Как и кога смята да постигне съществени резултати в тази посока?

С уважение,
Владислав Панев

София, 23.11.2020

Накратко:

На 19.11.2020 г. Екологично сдружение "За Земята" публикуваха доклад, базиран на измервания на азотен диоксид, от което става ясно, че София потенциално има проблем с концентрации на азотен диоксид над нормите, който поради специфичното разположение на официалните станции на Изпълнителна агенция околна среда (ИАОС) не се отчита като такъв. Затова поискахме да разберем какви мерки предвижда Столична община по въпроса.

Вид:

Питане

Вносители:

Владислав Панчев Панев
Владислав	Панчев	Панев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK