Попитахме какво прави СО срещу замърсяването с азотен диоксид

23.11.2020
Питане

Накратко

На 19.11.2020 г. Екологично сдружение "За Земята" публикуваха доклад, базиран на измервания на азотен диоксид, от което става ясно, че София потенциално има проблем с концентрации на азотен диоксид над нормите, който поради специфичното разположение на официалните станции на Изпълнителна агенция околна среда (ИАОС) не се отчита като такъв. Затова поискахме да разберем какви мерки предвижда Столична община по въпроса.

Пълната версия:

Вижте пълната версия тук

Отговор на питането:

Няма публикации.