Попитахме кмета Фандъкова защо се премахват дървета в кв. “Свобода” в нарушение на законите и Наредбата на СОС

28 октомври 2021, четвъртък Viber

Попитахме кмета Фандъкова защо се премахват дървета в кв. "Свобода" в нарушение на законите и Наредбата на СОС

ДО
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЧРЕЗ
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

П И Т А Н Е
от Марта Георгиева – общински съветник от „Демократична България“

ОТНОСНО: Премахване на дълготрайна растителност в кв. „Свобода“, район „Надежда“, в нарушение на всички закони, защитаващи зелените площи и  Наредбата на СОС.

Уважаема г-жо Фандъкова,

До мен достигна сигнал, че в ж.к. Свобода, район „Надежда“ в карето пред бл.12, бл.13, бл. 14 и бл. 15 се секат здрави дървета под претекст изграждане на паркоместа. Според сигнала „се режат дървета и корени на дървета, поради денивелацията на терена, и се ограждат с циментови бордюри и бетонови плочи с пълнител.“

Абсурдното в ситуацията е, че сечта се оправдава с „Програмата за изграждане на обществени паркинги 2021 в междублокови пространства в район „Надежда“. Според оповестеното на обществеността целта на тази Програма е “запазване на съществуващата дървесна растителност”. Опасявам се, че начинът,  по който се прилага въпросната Програма представлява обратното – премахване на здрави, дълготрайни дървета.

Голям брой дървета вече са премахнати, като предстои премахването на още 6 броя – три кестена, един бял бор, един шестил и една джанка пред/срещу  бл. 13.

От една страна, това е заобикаляне на изискванията на чл. 7б от Наредбата на Столичния общински съвет за изграждане, поддържане  и опазване на зелената система на територията на Столична община, тъй като общият брой на засегнатите дървета в цялото каре – изсечени, наранени или определени за премахване – надвишава 12 броя, но не е внесен доклад и не е взето становището на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори „преди съгласуването, одобряването и заверяването от общинските органи по озеленяване“.

От друга, предполагаемо се издават становища от органите по озеленяване, които са поръчкови и не представляват действителна експертиза.

Като орган, който отговаря за преместване, премахване или кастрене на дървесна и храстова растителност, моля да ми отговорите на следните въпроси:

  1. Какъв е броят на вече премахнатите дървета? На какво основания са премахнати? Моля за копие от Разрешението и експертното становище.
  2. Какво е предназначението на територията, върху която се сече – има ли статут на паркинг?
  3. Какво предвижда приетия ПУП на ж.к. „Свобода“ с Решение 587 на СОС от 24.10.2013 за конкретния участък пред/срещу/между пред бл.12, бл.13, бл. 14 и бл. 15?
  4. Имат ли право граждани и етажни собствености да взимат решения за премахване на дървета, водени от свои частен интерес (паркиране пред входа на дома)?
  5. Следва ли органите по озеленяване да „угаждат“ на гражданите и да дават „експертиза“, която не отговаря на действителното състояние на растителността с цел тя да бъде премахната.
  6. Подлежат ли на санкции служители, за които се докаже, че злоупотребяват с издаването на експертни становища?
  7. Бихте ли извършила цялостна проверка на случая?
  8. Бихте ли съдействали за запазването на останалите дълготрайни дървета чрез дирекция „Зелена система“, кмета на район „Надежда“ или по друг начин?
  9. Бихте ли съдействали за намирането на вариант, при който дърветата се запазват, за паркиране се изгражда подходяща настилка и последното се осъществява в ниши между дърветата?

С уважение,
Марта Георгиева

Накратко:

До общинския съветник Марта Георгиева достига сигнал от граждани, че в кв. "Свобода" се извършва сеч на здрави дървета под претекст изграждане на паркоместа. Според сигнала „се режат дървета и корени на дървета, поради денивелацията на терена, и се ограждат с циментови бордюри и бетонови плочи с пълнител.“ Самата сеч бива оправдавана с „Програмата за изграждане на обществени паркинги 2021 в междублокови пространства в район „Надежда“. Според оповестеното на обществеността целта на тази Програма е "запазване на съществуващата дървесна растителност".

Защо е важно:

От една страна, това е заобикаляне на изискванията на чл. 7б от Наредбата на Столичния общински съвет за изграждане, поддържане  и опазване на зелената система на територията на Столична община, тъй като общият брой на засегнатите дървета в цялото каре – изсечени, наранени или определени за премахване – надвишава 12 броя, но не е внесен доклад и не е взето становището на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори „преди съгласуването, одобряването и заверяването от общинските органи по озеленяване“.

Вид:

Питане

Входящ номер:

СОА21-ВК66-10088/26.10.2021 г.

Отговор:

Свалете

Вносители:

Марта Руменова Георгиева

Общински съветник в СОС

Марта Руменова Георгиева
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK