Попитахме кмета Фандъкова защо се премахват дървета в кв. "Свобода" в нарушение на законите и Наредбата на СОС

28.10.2021
Питане

Накратко

До общинския съветник Марта Георгиева достига сигнал от граждани, че в кв. "Свобода" се извършва сеч на здрави дървета под претекст изграждане на паркоместа. Според сигнала „се режат дървета и корени на дървета, поради денивелацията на терена, и се ограждат с циментови бордюри и бетонови плочи с пълнител.“ Самата сеч бива оправдавана с „Програмата за изграждане на обществени паркинги 2021 в междублокови пространства в район „Надежда“. Според оповестеното на обществеността целта на тази Програма е "запазване на съществуващата дървесна растителност".

Защо е важно:

От една страна, това е заобикаляне на изискванията на чл. 7б от Наредбата на Столичния общински съвет за изграждане, поддържане  и опазване на зелената система на територията на Столична община, тъй като общият брой на засегнатите дървета в цялото каре – изсечени, наранени или определени за премахване – надвишава 12 броя, но не е внесен доклад и не е взето становището на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори „преди съгласуването, одобряването и заверяването от общинските органи по озеленяване“.

Пълната версия:

Вижте пълната версия тук

Отговор на питането:

Няма публикации.