Попитахме кмета как Столична община може да помогне за спасяването на Боянското блато

17 май 2022, вторник Viber

Попитахме кмета как Столична община може да помогне за спасяването на Боянското блато

ДО
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЧРЕЗ
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

П И Т А Н Е
от Марта Георгиева и Иво Божков – общински съветници от Демократична България    

 

Относно: Засипването на Боянското блато със земни маси, унищожаването на растителността и заравняването на терена в периода 29-30 април 2022 г.

 

Уважаема г-жо Фандъкова,

На основание чл. 129,  ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет, моля да ни отговорите устно и писмено на първата следваща сесия на Столичния общински съвет на следното Питане, което да бъде включено в Дневния ред на СОС:

  1. На каквo основаниe район “Витоша” издава предписания и разрешения за извършване на строителни и други дейности от собствениците на парцелите в и около „Боянското блато“?
  2. Молим за копие на всички актове, издадени от структури на Столична община, отнасящи се до дейности в местността „Боянското блато“?
  3. Какви са механизмите на Столична община и как се осъществява координацията с други компетентни институции за преустановяване на незаконно строителство?
  4. Какви незабавни стъпки планира да предприеме Столична община в координация с другите компетентни институции, за да спре продължаващите и в момента нерегламентирани дейности в и около „Боянското блато“?
  5. Какви и средносрочни и дългосрочни стъпки смята да предприеме Столична община в координация с компетентните институции, за да да се гарантира съществуването и запазването на екологичните функции на блатото, което е идентифицирано като “едно от последните естествени блата на територията на столицата” в доклад на Софияплан и като “критично застрашена влажна зона” във Визия за София?

 

С уважение,

Марта Георгиева,

Иво Божков

Накратко:

На 29 и 30 април са извършени целенасочени действия по унищожаването на Боянското блато чрез насипване със земни маси и заравняване с тежка механизация, в резултат на които около 30 % от площта му е ликвидирана. Въпреки сигналите на гражданите, отговорните институции не реагират навреме, за да спрат действията на частния инвеститор. През следващите дни все пак са издадени необходимите забрани, но въпреки това заравнянето на терена продължава под предлог, че е необходимо поставянето на ограда.

Защо е важно:

Боянското блато е единствената естествена влажна зона на територията на гр. София, която все още е естествено местообитание на защитени видове водна растителност, земноводни и влечуги. В района на блатото са установени и документирани над 110 вида птици – от тях 17 са включени в Червената книга на Република България, а почти всички останали са със статут на защитени видове на национално или международно ниво.

Вид:

Питане

Входящ номер:

СОА22-ВК66-4900/17.05.2022 г.

Отговор:

Свалете

Вносители:

Марта Руменова Георгиева

Общински съветник в СОС

Марта Руменова Георгиева
Иво Николаев Божков

Общински съветник в СОС

Иво Николаев Божков
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK