Попитахме кога ще възстановят колонките за зареждане на електромобили на малкия паркинг до НДК

24.01.2021
Питане

Накратко

Получих сигнал от граждани относно малкия паркинг до НДК от страната на бул. Витоша, който ЦГМ стопанисва. На него има разположени две колонки за зареждане на електромобили, но някъде от началото на пролетта на 2020 те са спрели да работят. Услугата на този паркинг е била достъпна за граждани поне една година, като е била безплатна в рамките на 2 часа без да се заплаща такса за престой на паркинга, нито такса за зареждането. Обаче и редовно обозначените места за електромобили са били заети от автомобили с двигатели с вътрешно горене и така услугата не е можело да се използва по предназначение.

Защо е важно:

По тази причина моля да ми даде следната информация: Работят ли в момента въпросните колонки за зареждане? Ако не - откога не работят? Каква е причината да не работят? Кога планирате да възстановите тяхната работа? Какви конкретни мерки е предприела ЦГМ за насърчаването на използване на електромобили / хибрдни автомобили на територията на СО и в частност какви стъпки предприемате с оглед изграждане на инфраструктура за такива автомобили и как гражданите могат да се възползват от нея?

Пълната версия:

Вижте пълната версия тук

Отговор на питането:

Няма публикации.