Попитахме спазва ли район “Илинден” обещанията си, свързани с непригодно за обитаване общинско жилище

20 април 2021, вторник Viber

Попитахме спазва ли район "Илинден" обещанията си, свързани с непригодно за обитаване общинско жилище

ДО
Г-Н ИВАН БОЖИЛОВ
КМЕТ НА РАЙОН „ИЛИНДЕН“
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

ЧРЕЗ
Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

П И Т А Н Е
от Методи Лалов
общински съветник от „Демократична България“ в СОС

 

Относно: общинско жилище (АОС 219/05.10.2020 г.), находящо се в район „Илинден“, ж.к. „Захарна фабрика“, бл. 4, вх. А, ет. 1, ап. 13

Правно основание: чл. 33, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет (ПОДСОС)

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н БОЖИЛОВ,

С искане рег. № СОА21-ВК66-3127/31.03.2021 г. сезирах СОС и Вас за проблем с предоставеното под наем на г-жа Ива Славкова и двете й деца общинско жилище, находящо се в район „Илинден“, ж.к. „Захарна фабрика“, бл. 4, вх. А, ет. 1, ап. 13, за което след оглед се убедих, че е негодно за обитаване, тъй като в него има влага, налице е падаща шпакловка, пукнатини по стените и отлепящ се фибран, липсват подови настилки, няма баня и тоалетна.

По инициатива на г-жа Славкова, на 12.04.2021 г. беше проведена среща между нея, Вас, представители на районната общинска администрация, на която присъствах и аз в качеството си на общински съветник от „Демократична България“. На срещата постигнахме съгласие, че предоставеното жилище не може да бъде обитавано без ремонт, а предвид констатираните значителни напуквания и пропадане на стълбищната площадка пред апартамента, Вие поехте ангажимент в спешен порядък да възложите за сметка на районната общинска администрация да бъде извършено конструктивно обследване на сградата. Разбрахме се в зависимост от резултатите на това обследване наемателката г-жа Славкова да изрази становище дали да продължи да бъде страна по наемния договор с общината или не, тъй като е нормално всеки трезвомислещ човек да се притеснява да обитава жилище, за което има обосновано предположение, че евентуално е опасно за живота и здравето на ползващите го. На срещата многократно заявихте и че ако сградата няма конструктивни проблеми, ще бъде извършен ремонт на въпросното общинско жилище от трети лица, които вече са изразили желание да направят това за своя сметка. Поехте и ангажимент, в случай, че резултатите от конструктивното обследване са негативни, на наемателката да бъде предоставено друго жилище в район „Илинден“, което е годно за обитаване и за което не е необходимо ползвателите да влагат значителни лични средства за ремонт. 

С оглед на това и тъй като измина седмица от срещата ни, а жилищният проблем на г-жа Славкова и двете й деца продължава да не е решен, на основание чл. 33, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1 от ПОДСОС отправям към Вас следното питане

  1. Възложихте ли вече – кога, с какъв акт и с каква конкретна задача, да бъде изяснено конструктивното състояние на бл. 4 в район „Илинден“, ж.к. „Захарна фабрика“, в който се намира общинско жилище – ап. 13, вх. А, ет. 1? Към отговора следва да бъдат приложени копия от всички актове и документи на районната администрация (заповеди, решения, писма, протоколи и др.), в които са обективирани предприетите действия.
  2. Ако все още не е възложено конструктивно обследване на сградата, какви са причините това да не е сторено досега? 
  3. По какъв начин общинската администрация прави изводи за конструктивната годност на сградата, в която е общинското жилище, при положение, че с невъоръжено око са видими значителни пукнатини и пропадане на площадката пред общинското жилище?
  4. Изплаща ли редовно наемателката г-жа Ива Славкова наемната цена за посочения в т. 1 общински имот? 
  5. Добро управление в полза на гражданите ли е район „Илинден“ да получава наем за имот, който е негоден за ползване, поради което същият реално не изпълнява социалната си функция да задоволи жилищните потребности на семейство в затруднено положение? 
  6. Извършена ли е оценка преди отдаването на жилището под наем на г-жа Славкова на каква стойност ще възлезе ремонта на жилището, за да бъде то годно за нормално обитаване? Ако не е извършена такава оценка, каква е причината за това? 

 

Отговорът следва да бъде предоставен устно в следващото заседание на СОС. Предвид изискването на чл. 129, ал. 3 от ПОДСОС следва да предоставите същия и в писмен вид, за да бъде публикуван на сайта на СОС.

 

 С уважение,      

Методи Лалов               

 

Накратко:

На 31 март след извършен оглед на място, общинският съветник Методи Лалов отправи искане към председателя на Столичния общински съвет, Постоянната комисия по икономика да заседава в непригодно за обитаване общинско жилище в район „Илинден“, за което проверка на района констатира, че е в „добро общо състояние“. На 12 април по инициатива на наемателката на жилището се състоя среща с Методи Лалов и районния кмет, по време на която са поети ангажименти от страна на районната администрация, сред които в спешен порядък да бъде извършено обследване на сградата и в зависимост от резултатите, на наемателката да бъде предоставено друго жилище или настоящото да бъде ремонтирано от трети лица, изявили готовност да го сторят за своя сметка.

Защо е важно:

С оглед на изминаването на малко над седмица от конкретната среща, се обърнахме към кмета на район „Илинден“ Иван Божилов, за да ни отговори дали са предприети коментираните и поети като ангажимент действия, тъй като проблемът на наемателката на общинското жилище все още не е решен.

Вид:

Питане

Входящ номер:

СОА21-ВК66-3127/20.04.2021 г.

Вносители:

Методи Орлинов Лалов
Методи Орлинов Лалов
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK