Попитахме Столична община за отчуждаването на терени за детски градини и паркове в ж.к. “Младост”

15 февруари 2022, вторник Viber

Попитахме Столична община за отчуждаването на терени за детски градини и паркове в ж.к. "Младост"

ДО
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

ЧРЕЗ
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

П И Т А Н Е
от Бойко Георгиев Димитров – общински съветник от Демократична България

 

Относно: Отчуждаване поземлени имоти отредени съгласно ПУП на Младост за детски градини и за паркове и градини с публичен достъп

Правно основание: чл. 33, ал. 1, т.4 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 и ал. 2 от ПОДСОС.

Уважаема госпожо Фандъкова,

През 2009 г. с решения 548,549,550,551,552 / 29.07.2009 са приети Подробни устройствени планове за район „Младост“ – ж.к. „Младост“ 1, 1А, 2, 3 ,4. В тези планове има предвидени територии за Паркове и градини с публичен достъп, както и за обекти на образованието и конкретно детски градини, в рамките на които попадат и имоти частна собственост. Съгласно чл. 208 от ЗУТ сроковете за отчуждаване са 5 години за имоти, определени за изграждане на обекти публична общинска собственост и 15 години за имоти предвидени за озеленени площи (обявена за противоконституционна от КС).

Във връзка с това отправям следните въпроси:

1. Каква е площта на имоти, частна собственост, които попадат в територии отредени с подробен устройствен план (ПУП) за обекти на зелената система публична собственост по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ.
2. Каква е площта на имоти, частна собственост, които попадат в територии отредени с ПУП за обекти на социалната инфраструктура по смисъла на чл. 205, т. 4 от ЗУТ във връзка с § 5, т. 75 от ДР на ЗУТ?
3. Предприети ли са действия за отчуждаване на имотите от предходните две точки?
4. Има ли имоти по т. 1 и т. 2, за които собствениците им да са поискали промяна на ПУП на основание чл. 134, ал. 2, т. 1 от ЗУТ? Кои са идентификаторите на поземлени имоти, за които е поискана промяна? На какъв етап са преписките за всеки от тези имоти ?

С уважение,

Бойко Димитров
Общински съветник от Демократична България

Накратко:

„Младост“ е един от най-големите райони на София. Жилищният комплекс представлява около 10 % от територията на града. Той е и сред най-бързо развиващите се квартали в нашата столица. В района има приети Подробни устройствени планове (ПУП) още през 2009 г.

Защо е важно:

В „Младост“ има много възстановени имоти на частни собственици. Вече 12 години Столична община не е завършила отчуждаването на им, които по ПУП следва да бъдат публична собственост. Собствениците на тези парцели имат законно право и чрез съда, и чрез процедурите за подробни устройствени планове да поискат да ги използват за строежи и така в квартала да липсват необходимите паркове и детски градини.

Вид:

Питане

Входящ номер:

СОА22-ВК66-1494/14.02.2022 г.

Отговор:

Свалете

Вносители:

Бойко Георгиев Димитров

Общински съветник в СОС

Бойко Георгиев Димитров
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK