Попитахме столичния кмет дали е предприел действия съгласно меморандум за статута на паметника на съветската армия

05 септември 2022, понеделник Viber

Попитахме столичния кмет дали е предприел действия съгласно меморандум за статута на паметника на съветската армия

ДО
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЧРЕЗ
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

П И Т А Н Е
от Марта Георгиева – общински съветник от Демократична България    

Относно: Предприети действия съгласно подписан Меморандум между Столична община и Областна администрация Област София –град

Уважаема г-жо Фандъкова,

По реда на Закона за достъп до информация получих от областна администрация на област София (ОА23-8431 от 07.06.2022 г) копие от Меморандум, подписан от кмета Бойко Борисов и областния управител Тодор Модев на 03.02.2006 г., което прилагам.

На основание чл. 129,  ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет, моля да ми отговорите устно и писмено на първата следваща сесия на Столичния общински съвет на следното Питане, което да бъде включено в Дневния ред на СОС:

  1. Предприети ли са действия и какви за изпълнение на договореното в чл. 2 от Меморандума, а именно:

„Кметът на Столична община поема ангажимента да направи предложение до Министерски съвет, по реда на чл. 15 от Закона за държавната собственост, за предоставяне на Столична община безвъзмездно за управление имот, изключителна публична държавна собственост, предмет на Акт № 42 от 18.03.1997г. на Министъра на финансите, представляващ основна част от парк „Борисова градина“.

  1. Предприети ли са действия и какви за изпълнение на договореното в чл. 3 от Меморандума, а именно:

„Кметът на Столична община поема ангажимента да направи искане до областния управител по реда на чл. 152 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, за отписване от актовите книги за държавна собственост на имота, представляващ парк с паметник на Съветската армия“.

  1. Конкретно: отправяно ли е Искане от страна на кмета на Столична община до областния управител на област София-град за отписване от актовите книги за държавна собственост на имота, представляващ парк с паметник на Съветската армия, по реда на чл. 152 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост?
  2. Моля да ми предоставите копия от преписките по въпросните действия, предприети съгласно чл. 2 и 3 от Меморандума.
  3. Моля да ми предоставите копие от Договорите за съвместно управление на отделни обекти в парка, по реда на чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост, а именно езерото „Ариана“, Братската могила и Лятната естрада, сключени за изпълнение на договореното в чл. 5 от Меморандума.

 

С уважение,

Марта Георгиева

Вид:

Питане

Входящ номер:

СОА22-ВК66-10114/05.09.2022 г.

Отговор:

Свалете

Вносители:

Марта Руменова Георгиева

Общински съветник в СОС

Марта Руменова Георгиева
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK