Попитахме столичния кмет дали има развитие около казуса със спорния небостъргач в ж.к. “Стрелбище”

11 януари 2022, вторник Viber

Попитахме столичния кмет дали има развитие около казуса със спорния небостъргач в ж.к. "Стрелбище"

ДО
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

ЧРЕЗ
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

П И Т А Н Е
от Борис Милчев – общински съветник oт „Демократична България“

ОТНОСНО: Придобиване на частен поземлен имот с идентификатор 68134.1003.354 за нуждите на зелената система на Столична община

Уважаема г-жо Кмет,

Дружество „НИКМИ“ АД е придобило собствеността върху поземлен имот с идентификатор 68134.1003.354 (УПИ I-57, 58, 59, 60, общ.“, кв. 7е, м. „Бул. „България“) въз основа на Договор за замяна рег. индекс РД-562-166/28.06.2007 г. със Столична община (СО), подписан от тогавашния кмет г-н Бойко Борисов. Към момента на сделката имотът е бил предназначен с действащ подробен устройствен план (ПУП) за високо строителство (над 15 м. кота корниз, чл. 23, ал. 1, т. 3 от ЗУТ).

Две години по-късно, при приемане на Общия устройствен план (ОУП) на СО, Столичният общински съвет (СОС) е преценил, че този имот е необходим за развитие на зелената система на общината – публична собственост, което е отразено в т. 1 от негово Решение № 697/19.11.2009 г. Вместо да влезе в преговори с дружеството за обратно придобиване на собствеността, ръководството на СО предприема редица административни мерки за осуетяване на желаното застрояване на терена. С Решение № 11961/08.11.2016 г. на Върховния административен съд (ВАС), Второ отделение, адм. дело № 13133/2015 г., главният архитект на СО е задължен да одобри внесеният от „НИКМИ“ АД ПУП с предвидено ново високо застрояване. Отново, вместо да се потърси контакт с дружеството за придобиване на имота, главният архитект, кметът и общинският ни съвет започват поредица от противозаконни действия в неизпълнение на постановеното съдебно решение. В публични изявления се поставят под въпрос дори устоите на правовата държава от страна на кмета и главния архитект на общината и от председателя на СОС. Образуват се множество съдебни дела, всички от които са загубени по унизителен начин от СО. В момента задължението на главния архитект на СО да изпълни Решение № 11961/08.11.2016 г. на ВАС стои открито. Затишието по случая очевидно се дължи само на това, че „НИКМИ“ АД се въздържа от активни действия.

Трайното решение тук е или да се разреши исканото строителство от „НИКМИ“ АД, или имотът да се придобие от СО и да се включи в зелената система на общината – публична собственост. Първото е очевидно неприемливо, поради което, макар и с огромно закъснение, преди повече от две години е установен контакт между СО и дружеството с предложение за замяна. Идентифицирани са общински имоти за евентуалната сделка и са направени предварителни оценки. Доколкото ми е известно, декларирано е съгласие от страна на „НИКМИ“ АД с направеното предложение и условията по него. За осъществяване на сделката е необходимо да се извършат определени правни и фактически действия от страна на СО, сред които изменение на действащия ПУП и на кадастралната карта и кадастралните регистри. Повече от година нямам информация дали има някакво развитие.

Тъй като гражданите на кв. „Стрелбище“ очакват решение на въпроса и изграждане на озеленената площ за общо ползване още през този мандат, моля да отговорите на следните въпроси:

  1. Водят ли се преговори с „НИКМИ“ АД за замяна на поземлен имот с идентификатор 68134.1003.354 (УПИ I-57, 58, 59, 60, общ.“, кв. 7е, м. „Бул. „България“) срещу общински имоти?
  2. Кои общински имоти са предложени на „НИКМИ“ АД срещу притежавания от дружеството 68134.1003.354 (УПИ I-57, 58, 59, 60, общ.“, кв. 7е, м. „Бул. „България“)?
  3. Изразено ли е съгласие от „НИКМИ“ АД с направените предложения?
  4. Какви правни и фактически действия е необходимо да извърши столичната общинска администрация за подготовка на замяната? Кой е отговорен за всяко от тях?
  5. Коя е причината дължимите правни и фактически действия за сключване на сделката за замяна да се бавят?
  6. В какъв срок ще бъде сключена сделката за замяна и общината ще придобия собствеността върху поземлен имот с идентификатор 68134.1003.354 (УПИ I-57, 58, 59, 60, общ.“, кв. 7е, м. „Бул. „България“)?
  7. Включено ли е изграждането на озеленената площ върху поземлен имот с идентификатор 68134.1003.354 (УПИ I-57, 58, 59, 60, общ.“, кв. 7е, м. „Бул. „България“) в инвестиционната програма на СО и за коя година?

Моля, отговорът на питането да бъде включен в дневния ред на следващото заседание на Столичния общински съвет.

С уважение,

Борис Милчев

Накратко:

През 2006 г. "НИКМИ" АД придобива собствеността върху имот в столичния ж.к. "Стрелбище" с подписа на тогавашния кмет на СО Бойко Борисов. Към момента на сделката имотът е бил предназначен с действащ подробен устройствен план (ПУП) за високо строителство от над 15 метра. Две години по-късно, при приемане на Общия устройствен план (ОУП) на СО, Столичният общински съвет (СОС) е преценил, че този имот е необходим за развитие на зелената система на общината. Вместо да влезе в преговори с дружеството за обратно придобиване на собствеността, ръководството на СО предприема редица административни мерки за осуетяване на желаното застрояване на терена. В публични изявления се поставят под въпрос дори устоите на правовата държава от страна на кмета и главния архитект на общината и от председателя на СОС. Образуват се множество съдебни дела, всички от които са загубени по унизителен начин от СО.

Защо е важно:

Трайното решение тук е или да се разреши исканото строи-телство от „НИКМИ“ АД, или имотът да се придобие от СО и да се включи в зелената система на общината – публична собственост. Първото е очевидно неприемливо, поради което, макар и с огром-но закъснение, преди повече от две години е установен контакт между СО и дружеството с предложение за замяна. Тъй като гражданите на кв. „Стрелбище“ очакват решение на въпроса и изграждане на озеленената площ за общо ползване още през този мандат, е необходимо да бъдат получени отговори на належащите въпроси около казуса.

Вид:

Питане

Входящ номер:

СОА22-ВК66-205/11.01.2022 г.

Отговор:

Свалете

Вносители:

Борис Силвестриев Милчев

Общински съветник в СОС

Борис Силвестриев Милчев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK