Попитахме за актуалното състояние на язовирите в София-град и София област

16 декември 2020, сряда Viber

Попитахме за актуалното състояние на язовирите в София-град и София област

ДО КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ

ПИТАНЕ

от инж. Грети Стефанова

Общински съветник в Столичен общински съвет

ОТНОСНО: Актуална информация за приключилия процес на класификация на язовирите в София, София област и прилежащи.

Уважаема г-жо Кмет,

Процесът на класификация на язовирите в България е изцяло приключен в София-град и Софийска област. 

Процедурата по класификация на язовирите се извършва от комисии, назначени от областните управители. Те имат за цел да проверят готовността за безопасна експлоатация на язовирите и съоръженията към тях. Класифицирането на язовирите на територията на Република България се извършва по степен на потенциална опасност от освобождаване на съхраняваните в язовира води, предизвикано от разрушаване или неправилна експлоатация на съоръженията. 

Съобразно оценката на риска от човешки жертви, икономически, социални и екологични щети, язовирите се класифицират в три степени на потенциална опасност: 

– първа висока степен на потенциална опасност;

– втора значителна степен на потенциална опасност;

– трета ниска степен на потенциална опасност.

Във  връзка с гореизложеното, моля за отговор на следните въпроси: 

1. Какво е актуалното състояние на язовирите в София, София-област и прилежащи, съгласно извършената процедура по класификация на язовирите в България?

2. Дайте поименно класификация на язовирите в София, София-област и прилежащи? При евентуално настъпване на аварийна ситуация в някой от тези язовири, биха се застрашили животът и здравето на хората, водоснабдяването на населените места, критичната инфраструктура, пътища от републиканската пътна мрежа, промишлени предприятия и др. 

3. Какво е техническото състояние към днешна дата на язовир Бели Искър? Колко е наличният воден обем на язовир Бели Искър?

4. Какъв механизъм на управление е разработила Столична община при: първа висока степен на потенциална опасност и при втора значителна степен на потенциална опасност на язовири? За кои язовири, какви конкретни мерки?

Моля да включите отговора на питането в дневния ред на следващото заседание на Столичния общински съвет.

С уважение,
инж. Грети Стефанова
Общински съветник

Накратко:

Процесът на класификация на язовирите в България е изцяло приключен в София-град и Софийска област. Процедурата по класификация на язовирите се извършва от комисии назначени от областните управители. Те имат за цел да проверят готовността за безопасна експлоатация на язовирите и съоръженията към тях. Поискахме да разберем какво е актуалното състояние на язовирите в София, София-област спрямо процедурата по класификация на язовирите, техническото състояние на язовир Бели Искър и разполага ли СО с механизъм за действие при потенциална опасност.

Защо е важно:

При евентуално настъпване на аварийна ситуация в някой от тези язовири, биха се застрашили животът и здравето на хората, водоснабдяването на населените места, критичната инфраструктура, пътища от републиканската пътна мрежа, промишлени предприятия и др. 

Вид:

Питане

Входящ номер:

СОА20-ВК66-11104/22.12.2020 г.

Отговор:

Свалете

Вносители:

Грети Иванова Стефанова

Общински съветник в СОС

Грети Иванова Стефанова
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK