Попитахме за финансирането на песента "Песен за Банкя"

31.07.2020
Питане

Накратко

Попитахме финансиран ли е проектът от Столична Община, по коя програма и каква е неговата стойност. Как са подбрани участниците в него и колко и кои от тях са били ангажирани в предизборната програма за местните избори на ПП „ГЕРБ“?

Пълната версия:

Вижте пълната версия тук

Отговор на питането:

Няма публикации.