Попитахме за липсата на достоверна маркировка при премахването на дървета в парковете и зелени площи

11 декември 2020, петък Viber

ДО КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СТОЛИЧЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ

ПИТАНЕ

от Марта Георгиева, общински съветник

в Столичен общински съвет

Относно: Липса на достоверна маркировка и информация за гражданите при премахването на дървета в парковете и зелени площи на територията на Столична община 

Уважаема г-жо Фандъкова, 

Във Ваш Отговор до мен https://council.sofia.bg/documents/20182/130230/36.pdf/1dca1b4e-449f-4bdd-9922-c45fd8eb96fc от дата 21.12.2016, част от Дневния ред на Заседанието на Столичен общински съвет, проведено на 22.12.2016 г. Вие ми давате следната информация: 

Същата е потвърдена от Вас на обсъждането по време на заседанието на общинския съвет. 

Информирам Ви, че така въведеното правило масово не се изпълнява от общинските органи по озеленяване. Нещо повече, последните не изпълняват въведеното правило, дори в паркове, които са паметници на градинско-парковото изкуство и резервати като „Княз Борисовата градина“. Давам Ви за пример следния актуален случай. На изпратен от мен сигнал за премахнати дълготрайни дървета в „Княз Борисовата градина“, в близост до алпинеума и до обелиска, без положена маркировка и без инфoрмационна табела за броя на засегнатите дървета, както и без съобщение на сайта на районната община https://call.sofia.bg/bg/Signal/Details/228350, от Дирекция „Зелена система“ отговарят следното:

„В Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община няма изискване за поставяне на информационна табела при премахване на сухи дървета на територията на столичните паркове и градини.“

Въпросите ми за поставяне на маркировка и за съобщаване на страницата на районната община не са удостоени с отговор от вашите служители. 

На основание чл. 129,  ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет, моля да ми отговорите устно и писмено на първата следваща сесия на Столичния общински съвет на следното Питане, което да бъде включено в Дневния ред на СОС:

  1. По какъв начин е въведено гореспоменатото правило за маркиране и оповестяване на премахването на опасни дървета?
  1. Има ли документална следа от въведеното правило освен този писмен и устен отговор от Ваша страна?
  1. Уведомени ли са общинските органи по озеленяване?
  1. В случай, че отговорът е положителен, по какъв начин е станало уведомяването и има ли документална следа за това?
  1. В случай, че отговорът е положителен, но органите, които са на Ваше разпореждане, не спазват въведеното правило какви са/ще бъдат санкциите към тях?
  1. Какви действия ще предприемете, за да бъде това правило спазвано в бъдеще време?
  1. Намирате ли, че е необходимо да бъдат въведени още правила за информираност на гражданите и проследимост на действията на Дирекция „Зелена система“,  отдел “Благоустройствени дейности и публични пространства в НАГ”, общинско предприятие „Паркове и градини“, общинско предприятие „ Управление на общински земи и гори“, както например: 

-публикуване на издадените Разрешения за премахване, преместване или кастрене  на дървета и храстите;

-публикуване  на експертните становища, на основание на които са издадени Разрешенията;

-публикуване на информацията за брой и вид на дърветата, предопределени за съответните мероприятия и техни индивидуални координати от картотеката по чл. 19, ал. 2 от ЗУЗСО;

-публикуване на контактите на специалист – ландшафтен архитект или лесоинженер, изготвил експертното становище, въз основа на което са издадени Разрешенията; 

-съобщение с ден и час на маркирането на дърветата и храстите;

-съобщение с ден и час на премахването, преместването или кастренето на дърветата и храстите;

-публикуване на дневните протоколите от проведените сечи;

-публикуване на приемо-предавателните протоколи от предаването на дървесината в „Хан Богоров“? 

С уважение,
Марта Георгиева 

Накратко:

Въведеното от Столична община правило за маркиране на дървета, които са опасни, сухи или заразени масово не се изпълнява от общинските органи по озеленяване. Нещо повече, последните не изпълняват въведеното правило, дори в паркове, които са паметници на градинско-парковото изкуство и резервати като „Княз Борисовата градина“. Зададохме необходимите въпроси на кмета, за да получим повече информация по казуса.

Вид:

Питане

Входящ номер:

СОА20-ВК66-10733/11.12.2020 г.

Отговор:

Свалете

Вносители:

Марта Руменова Георгиева

Общински съветник в СОС

Марта Руменова Георгиева
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK