Попитахме защо ЦГМ ще налага глоби, които няма да се обжалват и няма да имат давност

22.10.2020
Питане

Накратко

На 20 октомври 2020 се появиха медийни публикации, че от 1 ноември служители на ЦГМ ще започнат да налагат глоби за незаконно паркирали коли на тротоари или зелени площи. Санкциите ще са по Закона за движение по пътища и ще варират от 20 до 200 лева в зависимост от нарушението. Служителите на ЦГМ ще ходят с таблет и принтер и на място ще отпечатват глобата, която ще бъде залепяна на предното стъклото на автомобила, паркиран в нарушение. За да няма оправдания, че стикерът е скъсан или не е видян, нарушителят ще получи фиша си и по пощата. Контролиращите ще правят и снимков материал, който ще доказва извършеното нарушение. Глобите няма да се обжалват, а също така нямат и давност.

Защо е важно:

Законът за административните нарушения и наказания и Законът за движението по пътищата не предвиждат необжалваеми фишове, съставени в отсъствието на нарушител. Необжалваеми са само фишове до 50 лв., съставени в присъствието на нарушителя и то ако специален закон предвижда това (в случая ЗДвП). В отсъствието на нарушителя административно-наказващият орган няма как да установи физическото лице, извършило нарушението, а фишовете се съставят на собственика, който има право да посочи лицето, което в действително е извършило нарушението.

Пълната версия:

Вижте пълната версия тук