Потърсихме информация за финансовото състояние на Столична община

16 юни 2023, петък Viber

Потърсихме информация за финансовото състояние на Столична община

ДО
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

ЧРЕЗ
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

П И Т А Н Е

от

БОЙКО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

общински съветник от Демократична България

 

Относно:  Информация за финансово състояние на Столична община

Правно основание: чл. 33, ал. 1, т.4 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 и ал. 2 от ПОДСОС.                                                 

 

Уважаема госпожо Фандъкова,

За да мога аз като общински съветник да анализирам изпълнението на бюджета на Столична община за 2022ра година, както и да съставя информирано мнение за предстоящия за внасяне проект на бюджета за 2023та година, както и за да мога да предоставя на политическата ни група и на столичната общественост достоверна информация за финансите на нашия град, отправям искане за предоставяне на следната информация, която не е част от данните, които Столична община публикува:

 

  1. Стойността на дължимите главници по данък недвижими имоти/такса за битови отпадъци/данък върху превозните средства към 31.12.2022, разделена по вид на задълженото лице – физическо лице/юридическо лице и по година на възникване.
  2. Стойността на вземанията с изтекла давност по данък недвижими имоти/такса за битови отпадъци/данък върху превозните средства към 31.12.2022.
  3. Разпределението на приходите от данък недвижими имоти за 2022ра по административни райони на имотите.
  4. Общият размер към 31.12.2022 на вземанията за начислени глоби и неустойки по договори за обществени поръчки.
  5. Всички начислени глоби и неустойки по договори за обществени поръчки със стойност над 50 хил. лв. за периода от 01.01.2022 до 31.12.2022 с номер на договор и изпълнител по договора.
  6. Заплатени от изпълнителите глоби и неустойки по договори за обществени поръчки със стойност над 50 хил. лв. за периода от 01.01.2022 до 31.12.2022 с номер на договор и изпълнител по договора.
  7. Всички начислени глоби и неустойки по договори за обществени поръчки с размер над 50 хил. лв., които са в процедура на обжалване пред съда от изпълнителя с номер на договор и изпълнител по договора.
  8. Всички начислени глоби и неустойки по договори за обществени поръчки с размер над 50 хил. лв., по които в периода от 01.01.2022 до 31.12.2022 има влезли в сила съдебни решения в полза на задълженото лице с номер на договор и изпълнител по договора.

Разчитам, че системите в Столична община позволяват бързото и лесно извеждане на посочените важни данни за анализ на финансовото състояние на нашия град, както и че Направление „Финанси и здравеопазване“ в бъдеще ще включва тези данни в проектите за бюджет, както и в отчетите за изпълнение на бюджета.

 

С уважение,

Бойко Димитров

Общински съветник от Демократична България

Вид:

Питане

Вносители:

Бойко Георгиев Димитров

Общински съветник в СОС

Бойко Георгиев Димитров
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK