Потърсихме информация за финансовото състояние на Столична община

15 февруари 2022, вторник Viber

Потърсихме информация за финансовото състояние на Столична община

ДО
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

ЧРЕЗ
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

 

П И Т А Н Е
от Бойко Георгиев Димитров – общински съветник от Демократична България

                      

Относно:  Информация за финансово състояние на Столична община

Правно основание: чл. 33, ал. 1, т.4 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 и ал. 2 от ПОДСОС.                                                

 

Уважаема госпожо Фандъкова,

За да мога аз като общински съветник да анализирам изпълнението на бюджета на Столична община за 2021ва година, както и да съставя информирано мнение за предстоящия за внасяне проект на бюджета за 2022ра година, както и за да мога да предоставя на политическата ни група и на столичната общественост достоверна информация за финансите на нашия град, отправям искане за предоставяне на следната информация, която не е част от данните, които Столична община публикува:

  1. Стойността на дължимите главници по данък недвижими имоти/такса за битови отпадъци/данък върху превозните средства към 31.12.2020 и към 31.12.2021, разделена по вид на задълженото лице – физическо лице/юридическо лице и по година на възникване.
  2. Стойността на вземанията с изтекла давност по данък недвижими имоти/такса за битови отпадъци/данък върху превозните средства към 31.12.2021.
  3. Разпределението на приходите от данък недвижими имоти за 2020та и 2021ва по административни райони на имотите.
  4. Общият размер към 31.12.2021 на вземанията за начислени глоби и неустойки по договори за обществени поръчки.
  5. Всички начислени глоби и неустойки по договори за обществени поръчки със стойност над 100 хил. лв. за периода от 01.01.2020 до 31.12.2021 с номер на договор и изпълнител по договора.
  6. Заплатени от изпълнителите глоби и неустойки по договори за обществени поръчки със стойност над 100 хил. лв. за периода от 01.01.2020 до 31.12.2021 с номер на договор и изпълнител по договора.
  7. Всички начислени глоби и неустойки по договори за обществени поръчки с размер над 100 хил. лв., които са в процедура на обжалване пред съда от изпълнителя с номер на договор и изпълнител по договора.
  8. Всички начислени глоби и неустойки по договори за обществени поръчки с размер над 100 хил. лв., по които в периода от 01.01.2020 до 31.12.2021 има влезли в сила съдебни решения в полза на задълженото лице с номер на договор и изпълнител по договора.

Разчитам, че системите в Столична община позволяват бързото и лесно извеждане на посочените важни данни за анализ на финансовото състояние на нашия град, както и че Направление „Финанси и здравеопазване“ в бъдеще ще включва тези данни в проектите за бюджет, както и в отчетите за изпълнение на бюджета.

 

С уважение,

Бойко Димитров
Общински съветник от Демократична България

Вид:

Питане

Входящ номер:

СОА22-ВК66-1495/14.02.2022 г.

Отговор:

Свалете

Вносители:

Бойко Георгиев Димитров

Общински съветник в СОС

Бойко Георгиев Димитров
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK