Повдигнахме темата за разпределението на бюджета за култура

17 януари 2023, вторник Viber

Повдигнахме темата за разпределението на бюджета за култура

ДО
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЧРЕЗ
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

П И Т А Н Е
от Бойко Георгиев Димитров – общински съветник от Демократична България

Относно:  Информация за разпределението на бюджета на направление Култура за 2022 година

 

Правно основание: чл. 33, ал. 1, т.4 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 и ал. 2 от ПОДСОС.                                                 

 

Уважаема госпожо Фандъкова,

За анализ на финансовата обезпеченост на дейността на общинските културни институции  през 2022ра година, отправям питане за  следната информация:

Разпределението по Общински културни институти на планираните за 2022ра и на отчетените към м.12/2022ра разходи по следните дейности:

  • 735 Театри;
  • 739 Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер;
  • 740 Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер;
  • 759 Други дейности по културата.

За всяка дейност да бъде представена детайлна разбивка по държавни дейности, местни дейности и дофинансиране, по параграфи и подпараграфи съгласно Единната бюджетна класификация, и по конкретни общински културни институти и други второстепенни разпоредители, които са извършили разходите.

Моля информацията да ми бъде представена в машинно четим формат на електронен адрес : [email protected] и на [email protected] .

С уважение,

Бойко Димитров
Общински съветник от Демократична България

Вид:

Питане

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK