Предлагаме СО да разшири обхвата и размера на икономическите мерки за подпомагане на бизнеса в София

26.03.2020
Доклад

Накратко

Предлагаме Гаранционният фонд за подкрепа на малки и средни предприятия, засегнати от кризата да бъде насочен и към самоосигуряващите се лица. Смятаме също така, че размерът му следва да бъде увеличен, като увеличението стане за сметка на възнагражденията в надзорните и управителни органи на Надзорния съвет на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции (НССОАПИ), Управителния съвет на Специализиран общински приватизационен фонд (УССОПФ) и Съвета за управление на Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия на Столична община (УСОГФМСП). Казано по-просто - предлагаме всеки от членовете на тези управителни съвети да получава една минимална работна заплата вместо настоящите близо 4 000 лв. месечно.

Защо е важно:

С това ще се осигури финансов ресурс в размер на над 1 милион лева годишно, който може да бъде насочен към новосъздаващия се фонд. Този допълнителен ресурс ще даде възможност подобни мерки за подкрепа да бъдат предоставени и на гражданите със свободни професии. Считаме, че в настоящата криза подобна стъпка би била израз на солидарност с гражданите на нашата община. С настоящия доклад правим онова, което е във възможностите на общинските съветници и също така призоваваме столичния кмет да предприеме всички възможни действия за орязване на излишните разходи във времената на криза.

Пълната версия:

Вижте пълната версия тук

Още документи по темата

Няма публикации.