Предлoжихме към всеки доклад, внесен в СОС, да бъде прилаган и електронен документ в машинночетим формат

10 март 2020, вторник Viber

Предлoжихме към всеки доклад, внесен в СОС, да бъде прилаган и електронен документ в машинночетим формат

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ СИЛВИЯ ХРИСТОВА,

БОТЬО БОТЕВ, МИЛКА ХРИСТОВА, ДИАНА ТОНОВА,

МЕТОДИ ЛАЛОВ, ИВО БОЖКОВ, КАРЛОС КОНТРЕРА, БОРИСЛАВ ИГНАТОВ И БОРИС БОНЕВ

 

 

С Т А Н О В И Щ Е

от

Божидар Божанов и Бойко Димитров

 

Относно: Обществени консултации по Доклад рег. № СОА20-ВК66-2075/05.03.2020 г. относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет

Правно основание: Чл. 17 от Наредбата за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община

 

Уважаеми дами и господа,

За да ускорим процеса на дигитализация и да направим работата на общинските съветници по-прозрачна и ефективна, предлагаме промяна в правилата и сроковете за внасяне на докладите в електронен вид.

Две години е прекалено дълъг срок, за да са достъпни внесените доклади във формат, удобен за търсене. Недопустимо е и гражданите, и общинските съветници да работят със сканирани документи, особено при положение, че документите са първоначално създадени в електронен вид.

Уменията за работа с такива документи, в т.ч. експорт в различни формати и работа с електронни подписи са базови компютърни умения. Още повече, те дори не са необходими за постигане на целта докладите да са налични в подходящ формат. Ще бъде подходящо на лицата, на които това е необходимо, да бъде проведено съответно обучение, като това бъде сторено в рамките на процедурата по приемане на Правилника за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет.

За целта предлагаме веднага след приемането на новия правилник към всеки доклад да бъде прилаган и електронен документ в машинночетим формат, като отговорността за това документът да не се разминава със сканираната му версия е на вносителя.

Предвид, че автентикацията в електронната деловодна система и последващото качване на документ може да се счете за подписване с електронен подпис (неквалифициран) по смисъла на Регламент (ЕС) 910/2014, считаме, че това е достатъчна гаранция за автентичност и интегритет.

Считаме, че Столична община и СОС трябва да вървят към изцяло електронно подписване на документи. Когато е налице готовност за това, предложеният по-долу параграф 13 може да бъде изменен с цел изцяло да елиминира сканираните документи.

Предлагаме в § 83 „В Преходните и заключителни разпоредби се създават нови параграфи 10, 11, 12 и 13:“, текстът:

§ 13 „Докладите с проекти за решения до СОС се подписват с електронен подпис и се внасят само в машинночетим формат, считано от 02.02.2022 г. В същия формат са и приложенията към докладите, за които има техническа възможност.“,

 да бъде изменен както следва:

“Докладите с проекти за решения на СОС, както и приложенията към тях, се внасят по един от следните начини:

  1. Като електронен документ в машинночетим формат, подписан с квалифициран електронен подпис от вносителя, в системата за електронен документооборот на СОС.
  2. Като електронен образ на документ на хартиен носител (сканиран документ) в системата за електронен документооборот на СОС, придружен с електронен документ в машинночетим формат.
  3. На хартиен носител в деловодството на СОС, като вносителят е длъжен, на база на получения входящ номер, в срок от 24 часа да качи в системата за електронен документооборот на СОС електронен документ в машинночетим формат.

В случай, че за доклад с проект за решение липсва електронен документ в машинночетим формат, той се връща на вносителя за прилагане на необходимите документи и не се разглежда от СОС.

В случай, че приложенията към докладите съдържат единствено визуална информация, изискването за използване на електронен документ в машинночетим формат не се прилага.”

 

С уважение,

Божидар Божанов

Бойко Димитров

 

 

Накратко:

За да ускорим процеса на дигитализация и да направим работата на общинските съветници по-прозрачна и ефективна, предлагаме промяна в правилата и сроковете за внасяне на докладите в електронен вид. За целта предлагаме веднага след приемането на новия правилник към всеки доклад да бъде прилаган и електронен документ в машинночетим формат, като отговорността за това документът да не се разминава със сканираната му версия е на вносителя. 

Защо е важно:

Две години е прекалено дълъг срок, за да са достъпни внесените доклади във формат, удобен за търсене. Недопустимо е и гражданите, и общинските съветници да работят със сканирани документи, особено при положение, че документите са първоначално създадени в електронен вид. 

Вид:

Други

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK