Предложихме промени в проекта за Бюджет 2020 на Столична община

30.01.2020
Доклад

Накратко

Какво предложихме на Столична община? Да планира реалистично там, където досега няма добри резултати: да намали заложените в момента приходи от дивиденти от 3.5 млн. лв. на 100 хиляди лв. Да планира амбициозно там, където има нереализиран потенциал: да извади на фондовата борса 20% от капитала на “Софийски имоти” ЕАД. Да отдели конкретен бюджет: за програмата за дигитализация; 
за компенсации на некласираните в общинските детски градини деца; за алеи, маркировка и транспортни линии към Природен парк “Витоша”; за още 3000 дървета за София; за ключови транспортни ремонти; за изкупуване на земи; за наука и идейни проекти; 
за по-достойни заплати в общинските театри. 


Защо е важно:

Важна част от работата на съветниците в Столичния общински съвет е да дават критичен поглед към предложения от Столична община проект на годишен Бюджет и да внасят конструктивните си предложения как той може да бъде подобрен. Всяко от предложенията ни е свързано с приоритетите, по които работим от влизането си в СОС и зад повечето от тях стоят вече внесени в СОС предложения и питания.

Пълната версия:

Вижте пълната версия тук

Още документи по темата

Няма публикации.