Внесохме предложение за провеждането на референдум относно строежа на инсинератор

19.05.2020
Други

Накратко

В качеството си на общински съветници в Столичния общински съвет правим предложение за произвеждане на местен референдум със следния въпрос, на който гласоподавателите да отговорят с „да“ или с „не“:  „Да бъде ли изградена на територията на Столична община инсталация за изгаряне на гориво от отпадъци (Refuse-derived fuel – RDF)?”.

Защо е важно:

Ако проектът за инсинератор продължи, скоро ще трябва да заменим противовирусните маски с противогази. Защото, според направената оценка на въздействието, инсинераторът ще прибавя годишно поне още 256 тона азотни окиси, 64 тона серни окиси и 13 тона фини прахови частици (ФПЧ) към вече недопустимо мръсния софийски въздух.

Пълната версия:

Вижте пълната версия тук

Още документи по темата

Няма публикации.