Предложение за произвеждане на местен референдум

19 май 2020, вторник Viber

Внесохме предложение за провеждането на референдум относно строежа на инсинератор

ДО

Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ –

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ

 

Правно основание: чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС)

 

 

Уважаеми г-н Герджиков, 

 

В качеството си на общински съветници в Столичния общински съвет правим предложение за произвеждане на местен референдум със следния въпрос, на който гласоподавателите да отговорят с „да“ или с „не“: 

 

„Да бъде ли изградена на територията на Столична община инсталация за изгаряне на гориво от отпадъци (Refuse-derived fuel – RDF)?”.

 

Чистотата на атмосферния въздух е един от факторите, който влияе най-силно на човешкото здраве и качеството на живот. София се намира в котловина и това предразполага към задържане на въздушните маси над града, което утежнява проблема с мръсния въздух, особено в студените месеци на годината. Затова изграждането на територията на града на инсталации, които ще генерират допълнителни количества фини прахови частици (ФПЧ) и други вредни за човешкото здраве вредни емисии, представлява реална заплаха за здравето на софиянци и гостите на града. 

Столична община обаче планира да реализира проект „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF“. Построяването на крематориум за боклук на 2 км от идеалния център на града, ще увеличи замърсяването на въздуха – не само с изгарянето на самия боклук, но и с придвижването на тежкотоварните камиони, които ежедневно ще превозват през целия град боклука и получените в резултат на горенето шлака и токсична котлена пепел. И това при положение, че България вече е осъдена от Съда на Европейския съюз с решение от април 2017 г. (по дело C-488/15) за нарушаване на европейското законодателство и стандарти за чистотата на въздуха в София и четири други региона.

Проектът на Столична община за изграждане на инсинератор, също така, не отговаря на актуалното законодателство на Европейския съюз за кръговата икономика и изпълнението му няма да позволи на София да постигне своя дял в националните цели за рециклиране, приети в пакет от закони от Европейския парламент през 2018 г. 

Нереалистичните финансови и технически параметри на проекта на Столична община са тенденциозно подбрани от пазено в тайна проучване за осъществимост. Това отваря и друг голям въпрос – този за публичния достъп до пълната информация по проекта: Столичната община беше осъдена от Върховния административен съд, но въпреки това отказва да разкрие анализа на разходите и ползите, както и друга документация за проекта. Проектът за инсинератор следва да се реализира със заем от Европейската инвестиционна банка в размер на 130 млн. лева, което ще доведе до допълнително утежняване на и без това плачевното финансово състояние на „Топлофикация София“ ЕАД (дълговете на дружеството възлизат на над 900 млн. лева). Топлинното дружество няма ресурс да посрещне и вероятните превишения на строителните разходи за изграждане на инсталацията, каквито е имало при сходни инсталации в Глазгоу, Копенхаген, Мърсисайд Карлсруе и други. То има лоша история в управлението на мащабни проекти и няма капацитет да посрещне последствията от забавяне на строежа – ако проектът не бъде завършен до края на 2023 г., 58-процентното съфинансиране от ЕС ще бъде изгубено и ще трябва да бъде поето от столичани. В средносрочна и дългосрочна перспектива, изгарянето на отпадъци, което не е основен бизнес за една традиционна отоплителна компания, може да окаже негативен ефект и за потенциалните инвеститори. 

 С реализацията на проекта за инсинератора, София не само няма да получи по-чист въздух, а и ще продължи да нарушава европейските стандарти, като по този начин се създава реален риск за ново осъдително решение за страната. Съвкупният резултат за софиянци ще е отрицателен – по-мръсен въздух, за който се плаща двойна цена – веднъж ще се връща заемът от Европейската инвестиционна банка, втори път ще се плащат значителни санкции за нарушение на европейското право. 

Ето защо, и тъй като общинската администрация чрез проекта за изграждане на инсинератор на територията на София не действа в интерес на софиянци, е необходимо да се даде възможност на живущите в града да упражнят правото си по чл. 136, ал. 1 от Конституцията на Република България и да изразят пряко отношението си по горепосочения въпрос, като така вземат непосредствено участие в управлението на общината. 

На основание чл. 27, ал. 4 от ЗПУГДВМС следва в тридневен срок от получаване на настоящото предложение за произвеждане на местен референдум да уведомите общинските съветници и кмета за неговото наличие. 

Подписали:

Методи Лалов

Борислав Игнатов

Веселин Калановски

Марта Георгиева

Владислав Панев

Иво Божков

Михаил Паргов

Тома Белев

Симеон Ставрев

Любомир Георгиев

Яна Тодоранова

Грети Стефанова

Борис Бонев

 

 

 

Накратко:

В качеството си на общински съветници в Столичния общински съвет правим предложение за произвеждане на местен референдум със следния въпрос, на който гласоподавателите да отговорят с „да“ или с „не“:  „Да бъде ли изградена на територията на Столична община инсталация за изгаряне на гориво от отпадъци (Refuse-derived fuel – RDF)?”.

Защо е важно:

Ако проектът за инсинератор продължи, скоро ще трябва да заменим противовирусните маски с противогази. Защото, според направената оценка на въздействието, инсинераторът ще прибавя годишно поне още 256 тона азотни окиси, 64 тона серни окиси и 13 тона фини прахови частици (ФПЧ) към вече недопустимо мръсния софийски въздух.

Вид:

Други

Вносители:

Методи Орлинов Лалов
Методи Орлинов Лалов
Борислав Александров Игнатов

Общински съветник в СОС

Борислав Александров Игнатов
Веселин Йорданов Калановски

Общински съветник в СОС

Веселин Йорданов Калановски
Марта Руменова Георгиева

Общински съветник в СОС

Марта Руменова Георгиева
Владислав Панчев Панев
Владислав	Панчев	Панев
Иво Николаев Божков

Общински съветник в СОС

Иво Николаев Божков
Михаил Детелинов Паргов

Общински съветник в СОС

Михаил Детелинов Паргов
Тома Георгиев Белев
Тома Георгиев Белев
Симеон Борисов Ставрев

Общински съветник в СОС

Симеон Борисов Ставрев
Любомир Петров Георгиев
Любомир Петров Георгиев
Яна Веселинова Тодоранова

Общински съветник в СОС

Яна Веселинова Тодоранова
Грети Иванова Стефанова

Общински съветник в СОС

Грети Иванова Стефанова
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK