Предложение за произвеждане на местен референдум

23 януари 2020, четвъртък Viber

Предложихме провеждането на местен референдум срещу строежа на инсинератор в София

ДО

Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ

 

Правно основание: чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС)

 

Уважаеми г-н Герджиков, 

В качеството си на общински съветници в Столичния общински съвет правим предложение за произвеждане на местен референдум със следния въпрос, на който гласоподавателите да отговорят с „да“ или с „не“: 

„Да бъде ли изградена на територията на Столична община инсталация за производство на енергия чрез изгаряне на RDF гориво, отделящо фини прахови частици?”.

Чистотата на атмосферния въздух е един от факторите, който влияе най-силно на човешкото здраве и качеството на живот. София се намира в котловина и това предразполага към задържане на въздушните маси над града, което утежнява проблема с мръсния въздух, особено в студените месеци на годината. Затова изграждането на територията на града на инсталации, които ще генерират допълнителни количества фини прахови частици (ФПЧ), представлява реална заплаха за здравето на софиянци и гостите на града. 

Столична община обаче планира да реализира проект „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF“, от която ще бъдат отделяни допълнително над 12 тона ФПЧ годишно. Построяването на крематориум за боклук на 2 км от идеалния център на града, ще увеличи замърсяването на въздуха – не само с изгарянето на самия боклук, но и с придвижването на тежкотоварните камиони, които ежедневно ще превозват през целия град боклука и получените в резултат на горенето шлака и токсична котлена пепел. И това при положение, че България вече е осъдена от Съда на Европейския съюз с решение от април 2017 г. (по дело C-488/15) за нарушаване на европейското законодателство и стандарти за чистотата на въздуха в София и четири други региона.

Проектът на Столична община за изграждане на инсинератор, също така, не отговаря на актуалното законодателство на Европейския съюз за кръговата икономика и изпълнението му няма да позволи на София да постигне своя дял в националните цели за рециклиране, приети в пакет от закони от Европейския парламент през 2018 г. 

Нереалистичните финансови и технически параметри на проекта на Столична община са тенденциозно подбрани от пазено в тайна проучване за осъществимост. Това отваря и друг голям въпрос – този за публичния достъп до пълната информация по проекта: Столичната община беше осъдена от Върховния административен съд, но въпреки това отказва да разкрие анализа на разходите и ползите, както и друга документация за проекта. Проектът за инсинератор следва да се реализира със заем от Европейската инвестиционна банка в размер на 130 млн. лева, което ще доведе до допълнително утежняване на и без това плачевното финансово състояние на „Топлофикация София“ ЕАД (дълговете на дружеството възлизат на над 900 млн. лева). Топлинното дружество няма ресурс да посрещне и вероятните превишения на строителните разходи за изграждане на инсталацията, каквито е имало при сходни инсталации в Глазгоу, Копенхаген, Мърсисайд Карлсруе и други. То има лоша история в управлението на мащабни проекти и няма капацитет да посрещне последствията от забавяне на строежа – ако проектът не бъде завършен до края на 2023 г., 58-процентното съфинансиране от ЕС ще бъде изгубено и ще трябва да бъде поето от столичани. В средносрочна и дългосрочна перспектива, изгарянето на отпадъци, което не е основен бизнес за една традиционна отоплителна компания, може да окаже негативен ефект и за потенциалните инвеститори. 

 С реализацията на проекта за инсинератора, София не само няма да получи по-чист въздух, а и ще продължи да нарушава европейските стандарти, като по този начин се създава реален риск за ново осъдително решение за страната. Съвкупният резултат за софиянци ще е отрицателен – по-мръсен въздух, за който се плаща двойна цена – веднъж ще се връща заемът от Европейската инвестиционна банка, втори път ще се плащат значителни санкции за нарушение на европейското право. 

Ето защо, и тъй като общинската администрация чрез проекта за изграждане на инсинератор на територията на София не действа в интерес на софиянци, е необходимо да се даде възможност на живущите в града да упражнят правото си по чл. 136, ал. 1 от Конституцията на Република България и да изразят пряко отношението си по горепосочения въпрос, като така вземат непосредствено участие в управлението на общината. 

На основание чл. 27, ал. 4 от ЗПУГДВМС следва в тридневен срок от получаване на настоящото предложение за произвеждане на местен референдум да уведомите общинските съветници и кмета за неговото наличие.

 

***

Писмото, с което съветниците от Демократична България в СОС сезираха Европейската инвестиционна банка

 

Mr. Damir Petrović,

Complaints Officer,

European Investment Bank

 

Dear Mr. Petrović,

Herewith we would like to inform you of the recent developments surrounding Toplofikacia Sofia EAD, which the European Investment Bank is about to finance with EUR 67 million under the “Construction of a combined heat-and-power plant for the recovery of RDF waste in Sofia, Bulgaria” project.

On 16.11.2019 Toplofikacia Sofia EAD appointed a new CEO. As a matter of fact, within less than twelve months the managing team of the company was changed two times and the CEO – three times. 

The public hearing of the new CEO Mr. Alexander Alexandrov took place in Sofia City Council on 26.11.2019. During the hearing, we came to understand the following unfortunate facts about Toplofikacia Sofia EAD:

 • The company had generated an all-time record loss of BGN 88 million by Q3 2019 vs. BGN 18 million initially projected in the business plan for the whole Y2019
 • Losses accrue at a rate of about BGN 10 million per month.
 • Overdue invoices for gas and others reached BGN 110 million, of which BGN 35 million are subject to an ongoing litigation.
 • No substantial changes are planned for the next three years. Soft measures include direct marketing of produced electricity and elaboration of a new strategy of development, the draft of which is to be presented in March 2020 (something that we are used to hear from every new CEO till now). 
 • In the mid and long-term period, substantial improvements have to be achieved through  radical restructuring, which has to split the energy producing assets from the pipe network. THPs will be privatized in order to raise funds for the debt repayments. The new owner has to invest in new co-generation capacities in order to increase them up to 4 times. This is the anticipated ratio that makes the business of Veolia-Varna and EVN-Plovdiv profitable, for example. The Procedure has to start with selection of an external consultant and will last several years.
 • In May 2019 the Bulgarian Parliament voted important legislation changes in the Energy law. According to them new co-generation facilities can get preferential prices only after a tender procedure is organized by a state green fund. We asked both Toplofikacia and the Major of Sofia if the risk of low tender prices is hedged. We did not receive an answer.
 • Supreme Administrative Court has ruled that Sofia Municipality cannot refuse to disclose the Cost-Benefit Analysis and other documentation about the project that is held “secret” by the Municipality. Otherwise the Aarhus Convention will be violated. Parts of the cost-benefit analysis have leaked through an anti-corruption site (Bodil) and have shown that substantial maintenance and repair Costs of BGN 29 million were hidden from the calculation. What else is missing or is miscalculated we do not know, for the document is still classified, despite the ruling of the court.

The facts above show that pouring money into the company contradicts basic lending rules, e.g.:

 • No financial certainty about the near future of the company;
 • No capacity to meet probable construction cost overruns as they happened with similar facilities in Glasgow, Copenhagen, Merseyside Karlsruhe, etc.;
 • Bad history of managing large scale projects and no capacity to meet the consequences of a construction delay – if project is not finished till end of 2023, the 58% co-funding by EU will be lost
 • No legal certainty in mid- and long-term perspective, as waste burning is not a core business for a traditional heating company and can be treated as a hot potato for potential investors.
 • Unrealistic financial and technical parameters of the project, cherry picked from a “secret” feasibility study

We strongly advise that the European Investment Bank refrain from financing a project that will turn into financial disaster. 

 

Kind regards,

Metodi Lalov,

Chairman of the Democratic Bulgaria Group of Councilors, Municipality of Sofia

Borislav Ignatov

Vladislav Panev

Vesselin Kalanovski

Marta Georgieva

Greti Stafanova

Ivo Bozhkov

Toma Belev

Mihail Pargov

Simeon Stavrev

Yana Todoranova

Lyubomir Georgiev

Members of the Democratic Bulgaria Group of Councilors, Municipality of Sofia

 

Накратко:

Предложихме провеждането на местен референдум с въпрос: „Да бъде ли изградена на територията на Столична община инсталация за производство на енергия чрез изгаряне на RDF гориво, отделящо фини прахови частици?”. За да бъде внесено за разглеждане, предложението ни има нужда от подписите на 1/5 от общинските съветници или общо 13 подписа. Групата на Демократична България в СОС е от 12 съветници, затова призовахме останалите в СОС да подкрепят предложението ни.

Защо е важно:

Чистотата на атмосферния въздух е един от факторите, който влияе най-силно на човешкото здраве и качеството на живот. София се намира в котловина и това предразполага към задържане на въздушните маси над града, което утежнява проблема с мръсния въздух, особено в студените месеци на годината. Затова изграждането на територията на града на инсталации, които ще генерират допълнителни количества фини прахови частици (ФПЧ), представлява реална заплаха за здравето на софиянци и гостите на града. 

Вид:

Други

Вносители:

Методи Орлинов Лалов
Методи Орлинов Лалов
Борислав Александров Игнатов

Общински съветник в СОС

Борислав Александров Игнатов
Веселин Йорданов Калановски

Общински съветник в СОС

Веселин Йорданов Калановски
Марта Руменова Георгиева

Общински съветник в СОС

Марта Руменова Георгиева
Владислав Панчев Панев
Владислав	Панчев	Панев
Иво Николаев Божков

Общински съветник в СОС

Иво Николаев Божков
Михаил Детелинов Паргов

Общински съветник в СОС

Михаил Детелинов Паргов
Тома Георгиев Белев
Тома Георгиев Белев
Симеон Борисов Ставрев

Общински съветник в СОС

Симеон Борисов Ставрев
Любомир Петров Георгиев
Любомир Петров Георгиев
Яна Веселинова Тодоранова

Общински съветник в СОС

Яна Веселинова Тодоранова
Грети Иванова Стефанова

Общински съветник в СОС

Грети Иванова Стефанова
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK