Предложихме 2-годишен план, с който СО да осигури достъп на всяко дете до ясла или детска градина

11 юни 2020, четвъртък Viber

Предложихме 2-годишен план, с който СО да осигури достъп на всяко дете до ясла или детска градина

ДО 

Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

КМЕТ НА СО

 

КОПИЕ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ 

НА ПГ В СОС:


Г-ЖА МАЛИНА ЕДРЕВА

Г-Н КАЛОЯН ПАРГОВ

Г-Н КАРЛОС КОНТРЕРА

 

КОПИЕ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПК ПО ОБРАЗОВАНИЕ, 

КУЛТУРА, НАУКА И КУЛТУРНО МНОГООБРАЗИЕ

 


Предложение 

от 

Политическата група на Демократична България в СОС

 

 


Уважаема г-жо Фандъкова, 

За Демократична България грижата за децата е основен приоритет. Това е грижата за бъдещето на града ни. Ето защо предлагаме на Вашето внимание 2-годишен план, по който Столична община може да осигури достъп на всяко дете до общинска ясла или детска градина. 

Планът ни включва:

 

 • осигуряване на допълнителни 6000 нови места през следващите 2 години, в т. ч. 5000 в 25 нови детски градини, 500 в яслени групи в партерните етажи на съществуващи сгради и 500 в нови филиали на детски градини в съществуващи самостоятелни сгради с дворове в централните градски  райони;
 • предоставяне на ваучери за заплащане на такси в частни детски градини за неприетите деца; 
 • финансиране на програмата със собствени средства, капиталови трансфери от централния бюджет, икономии от други разходи и инвестиционен заем. 

 

Изграждане на необходимите детски градини

През тази година броят на неприетите деца достигна 8000. Затова ние предлагаме приемане на план за бързо изграждане на допълнителни поне 25 нови детски градини с по 8 групи.

Също така предлагаме да се пристъпи към бързо разкриване на минимум 20 яслени групи в самостоятелни помещения в партерните етажи на жилищни и офис сгради.

Считаме, че и във всеки от централните райони има самостоятелни сгради с дворове, общинска собственост, които в изключително кратки срокове могат да бъдат ремонтирани и да се превърнат във филиали на съществуващи детски градини, като по този начин осигурят до 20 нови групи.

 

Компенсиране на родителите на неприетите деца

Като краткосрочно решение до изграждането на необходимите нови сгради ние предлагаме, като компенсация за всяко неприето в общинско детско заведение дете, да се издава ваучер в размер на 300 лв./ месечно за заплащане на такси за посещение на частна детска градина.

 

Осигуряване на необходимата база за предучилищно и училищно образование в средносрочен аспект

Наред с разрешаването на проблема с недостатъчните места за децата до 5-годишна възраст, е необходимо да се решат и проблемите с липсата на капацитет за преминаване към едносменен режим в училищата, както и за прием на повече деца в предучилищни групи в учебните заведения. Затова ние предлагаме в рамките на програмния период 2021-2027 г. основен приоритет за Столична община да бъде осъвременяването и разширяването на материалната база на училищата. Този приоритет следва да бъде отразен в следващия План за интегрирано градско развитие и възстановяване и да се отрази в подаването на проектни предложения по Оперативна програма “Региони в растеж”.

 

Олекотена процедура за кандидатстване и записване

Необходимо е да отпаднат всички бележки, печати и удостоверения, които в момента се изискват. Тези обстоятелства трябва да се проверяват автоматично от първичните администратори на данни.

Предлагаме и възможност за централизирано записване по електронен път като алтернатива на записването на място.


Финансиране

 • За проектиране и изграждане на новите 25 сгради ще се изисква ресурс до 155 млн. лв.
 • За яслени групи в партерни етажи – 5 млн. лв.
 • За ремонт в съществуващи общински самостоятелни сгради – 1 млн. лв.
 • За компенсации за неприети деца – 42 млн. лв.
 • 10 млн. лв за 2020 г. (8 хил. деца за 4 месеца)
 • 16 млн. лв. за 2021 г. (6 хил. деца средно по 9 месеца)
 • 11 млн. лв. за 2022 г. (4 хил. деца средно по 9 месеца)
 • 5 млн. лв. за 2023 г. (3 хил. деца средно 6 месеца)

 

Общо – 203 млн. лв.

 

Източници на средствата

 • Собствено финансиране на капиталовата програма за 2021 – 2023 г. – 45 млн. лв. За 2020 година са заложени над 13 млн. лв. за изграждане и реконструкция на детски градини. Тази сума следва да бъде запазена и през следващите години.
 • Целева субсидия от държавния бюджет – 20 млн. лв.
 • Повишена събираемост на данък недвижими имоти и санкции и глоби от изпълнители на ремонти за 2020 – 2023 г. – 35 млн. лв. Предоставените данни от Столична община показаха сериозна сума на несъбраните вземания от този данък. С активна работа от страна на администрацията на СО е постижимо част от тях да бъдат събрани през следващите 2 години.
 • Икономия от възнаграждения за участия в бордовете на СОАПИ, СОПФ, ОФГМСП – 3 млн. лв. – ние внесохме доклад за намаляване от досегашните 4 хиляди лева месечно до минимална работна заплата за съветниците в тези бордове. Въпреки че този доклад не беше приет, то се прие до октомври 2020 г. да не се получават възнаграждения, а след това да се приеме решение на СОС за възнаграждение, реално отразяващо натоварването на съветниците в тези бордове.
 • Инвестиционен заем за изграждане на нови детски градини – 100 млн. лв. Многократно сме подчертавали нарастващата задлъжнялост на Столична община. По тази причина се противопоставяме непрекъснато и на поемането на над 130 млн. лв. нов дълг за изграждането на завод за изгаряне на отпадъци. Инвестицията в грижа за децата на града ни обаче оправдава поемането на инвестиционен заем, който многократно ще се изплати през повечето възможности за децата и техните родители. Затова призоваваме всички съветници да изберат бъдещето на децата вместо пещта за отпадъци.

 

Необходими стъпки за изпълнение и срокове

 1. Оповестяване на необходимия брой нови групи по квартали и райони – до 31.07.2020 г.
 2. Предлагане на конкретни терени за построяване на нови детски градини от районите – до 30.09.2020 г.
 3. Обявяване на обществени поръчки за проектиране на детски градини на терени общинска собственост – до 30.11.2020 г.
 4. Придобиване на партерни помещения за яслени групи – до 31.03.2021 г.
 5. Проектиране на детски градини на терени общинска собственост – до 31.05.2021 г.
 6. Обявяване на обществени поръчки за изграждане на детски градини на терени общинска собственост – до 30.06.2021 г.
 7. Ремонт на партерни помещения за яслени групи – до 15.09.2021 г.
 8. Ремонт на самостоятелни сгради за филиали на детски градини в централните райони – до 15.09.2021 г.
 9. Изграждане на детски градини на терени общинска собственост – до 15.09.2022 г. 
 10. Обявяване на обществени поръчки за проектиране на детски градини на терени с процедури за изкупуване/отчуждаване – до 31.08.2021 г.
 11. Проектиране на детски градини на терени общинска собственост – до 28.02.2021 г.
 12. Обявяване на обществени поръчки за изграждане на детски градини на терени  с процедури за изкупуване/отчуждаване – до 31.03.2022 г.
 13. Изграждане на детски градини на терени  с процедури за изкупуване/отчуждаване – до 15.09.2023

Оставаме на разположение за широки консултации, включващи представители на всички политически групи в СОС.

С уважение,

Михаил Паргов, от името на 

Групата на Демократична България в СОС

 

 

 

Накратко:

Планът ни включва: осигуряване на допълнителни 6000 нови места през следващите 2 години, в т. ч. 5000 в 25 нови детски градини, 500 в яслени групи в партерните етажи на съществуващи сгради и 500 в нови филиали на детски градини в съществуващи самостоятелни сгради с дворове в централните градски райони; предоставяне на ваучери за заплащане на такси в частни детски градини за неприетите деца; финансиране на програмата със собствени средства, капиталови трансфери от централния бюджет, икономии от други разходи и инвестиционен заем.

Вид:

Други

Входящ номер:

СОА20-ВК66-4635/ 11.06.2020

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK