Предложихме безплатно превозване на велосипеди и електрически тротинетки в обществения транспорт

30.06.2020
Становище

Накратко

Предлагаме осигуряването на възможност за влизане в метрото и в автобусите, обслужващи крайградски линии с велосипеди и индивидуални електрически превозни средства (тротинетки) по всяко време, без ползвателите им да се таксуват с допълнителен билет. Това би допринесло за атрактивността на обществения транспорт и би насърчило реално ползването на алтернативни форми на придвижване в София и околностите й, включително на територията на съседните общини.

Защо е важно:

Насърчването на екологичните и алтернативни форми на транспорт означава не просто изграждане на инфраструктура за тях, но и възможност за лесното им комбиниране с вече наличните и утвърдени форми на придвижване. София може да бъде зелен град с активни и здрави хора, само ако насърчава подобна синергия.

Пълната версия:

Вижте пълната версия тук

Още документи по темата

Няма публикации.