Предложихме частни зелени терени да бъдат изкупени със средства от ОП „Околна среда 2021-2027“

07.04.2021
Други

Накратко

В качеството си на членове на Комисията по опазване на околната среда общинските съветници от "Демократична България" Марта Георгиева и Тома Белев предлагат в ОП „Околна среда 2021-2027“ да бъдат включени мерки за изкупуване на частни терени в регулация, като по този начин се спомогне за запазването на зелените площи не само в София, а и други населени места в България, като и собствениците на самите площи бъдат компенсирани справедливо.

Защо е важно:

Проблемът с недостатъчното финансиране за отчуждаване на частни терени е дългогодишен. Въпреки направените от Демократична България предложения към бюджет 2020 и 2021, Столична община продължи дългогодишното си бездействие по отчуждаването на частните имоти в зелените площи и обрече знакови паркове в София на застрояване в непосредствено бъдеще.

Пълната версия:

Вижте пълната версия тук

Още документи по темата

Няма публикации.