Предложихме да не се възстановяват разходи за бензин на общинските съветници

04 май 2020, понеделник Viber

Предложихме да не се възстановяват разходи за бензин на общинските съветници

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

До: Столичния общински съвет 

ДОКЛАД 

от Борис Бонев – общински съветник
Владислав Панев – общински съветник
Иво Божков – общински съветник 

ОТНОСНО: Изменение на правилата за отпускане на допълнителни средства за общинските съветници 

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

Съгласно чл. 33, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет общинските съветници имат право да получават допълнително възнаграждение в размер на до 30% от брутното възнаграждение във връзка с работата им в общинския съвет, определено с Решение No338 на Столичен общински съвет от 12.06.2014 г. Тези средства могат да бъдат използвани за покриване на пътни разходи, разходи за телефон, организиране на приемни, срещи с избиратели, обучения, квалификации, експертизи и проучвания, и други дейности. Със заповед No РД-09- 538/13.08.2012 г. на кмета на Столичната община са утвърдени и Правила във връзка с изпълнение на чл. 33, ал. 3 от Правилника на СОС, с които се определят реда и условията за поемането от страна на общинския бюджет на изразходваните от общинските съветници във връзка с работата им средства. 

Като лица, заемащи публична избираема длъжност, ние носим огромна отговорност за целесъобразно и ефективно разходване на обществените средства. Също така като общински съветници ние трябва да даваме добър пример за гражданите на София. Това подразбира загърбване на старите навици, свързани с придвижване с личен автомобил от и до работното ни място в СОС на ул. Московска No33. Затова предлагаме изключване на възможността за възстановяване на средства за гориво от предвиденото допълнително възнаграждение. Смятаме, че е крайно неподходящо да призоваваме столичани да използват алтернативни на автомобилите форми на придвижване – пеша, градски транспорт, велосипед, а същевременно ние да се самостимулираме с покриване на разходите за гориво на личните ни автомобили. Подобна практика 

противоречи на съвременните принципи на устойчивата градска мобилност, които ние като отговорни политици трябва да промотираме. 

Масовото използване на лични автомобили от страна на общинските съветници обуславя десетки допълнителни места за паркиране в самото сърце на града – около храм-паметника Александър Невски и по ул. Московска и околните улици. Нещо повече, при предстоящия ремонт на пл. Св. Александър Невски местата за паркиране значително ще се редуцират и в съответствие с това ние имаме отговорността да намалим натиска от автомобили към тази част на града, която е предвидена да стане предимно пешеходна зона. Важно е да се подчертае, че именно подзона 5 на Синята зона е най-натоварената в цяла София, като 82% от местата са в режим “Служебен абонамент”, което оставя жителите в тази част на града с много малко места за паркиране. В този контекст припомняме и че управляващите от години заявяват необходимостта от намаляване на броя паркоместа в строгия център, в съответствие с многобройните общински стратегии и планове, както и международните градоустройствени и транспортни тенденции. 

Тази промяна ще бъде и в съответствие с целите на управлението за спечелване на титлата Европейска зелена столица. Намаляването на използването на лични автомобили от страна на представителите на гражданите в местното самоуправление в град с толкова сериозен проблем с мръсния въздух със сигурност ще спомогне за постигането на по-чиста околна среда и ще бъде крачка напред във внедряването на зелени и устойчиви политики в Столичната община. Важно е да се подчертае и фактът, че допълнителното възнаграждение, което общинските съветници получават ежемесечно може да бъде използвано и за закупуване на годишна или месечни абонаментни карти за цялата мрежа на градския транспорт. 

По наши изчисления, максимално възможните разходи за гориво за лични автомобили за всички общински съветници са за 505 080 лева годишно. Това са над 250 000 литра бензин или дизел, съответно поне 2 милиона километра пробег годишно. За един мандат възможните числа са още по-стряскащи. Над 8 млн. километра пробег. Съзнаваме, че този максимум трудно може да бъде достигнат, но основното послание, което общинският съвет е длъжен да отправи към столичани е, че личният автомобил не бива да е предпочитано средство за придвижване и това послание трябва да се даде чрез личен пример. 

Предложението е в пълен синхрон и със заявеното намерение на кмета на Столичната община, г-жа Йорданка Фандъкова за преразглеждане и намаляване на броя служебни карти издавани от Столичната община за безплатно паркиране в рамките на Синя и Зелена зона и намаляване на броя служители на администрацията на Общината, ползващи тази привилегия. Нещо повече, намерението за изтласкване на автомобилите от строгия център на София е ясно записано както в програмата на г-жа Фандъкова, така и в програмите на всички останали политически сили в Столичния общински съвет. 

След приемане на предложените промени ще бъдат намалени разходите на Столична община, с което ще се реализира и положително въздействие върху общинския бюджет. 

Във връзка с горното и на основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8 от Закона за нормативните актове: 

ПРЕДЛАГАМЕ 

  1. В чл. 33. (3) от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет в текста “Тези средства се разходват за покриване на разноски, направени от общинския съветник, във връзка с работата му в Съвета като, но не само: пътни, разходи за телефон, организиране на приемни, срещи с избиратели, обучения, квалификации, експертизи и проучвания, и други дейности.” думата “пътни” да се замени с “разходи за градски транспорт” и се добавя ново изречение “Не се възстановяват пътни разходи, с изключение на разходи за обществения градски транспорт на територията на Столичната община.” 
  2. Столичният общински съвет да възложи на кмета на Столична община да актуализира заповедта, с която са утвърдени Правила във връзка с изпълнение на чл. 33, ал. 3 от Правилника на СОС като в чл. 4 се премахва “за гориво”, “такси” и “за друг транспорт” и членът придобива следната редакция: “ – Фактура за превозен документ за обществен транспорт” 

Приложение: 1. Проект за решение 

С уважение, 

гр. София, 04.04.2020 г.

Борис Бонев

Общински съветник 

Владислав Панев

Общински съветник 

Иво Божков

Общински съветник 

 

Накратко:

Предложихме изключване на възможността за възстановяване на средства за гориво от предвиденото допълнително възнаграждение на общинските съветници.

Защо е важно:

В предстоящият период на икономическа криза след края на извънредното положение е важно да оптимизираме разходите на общината, като паралелно с това намалим замърсяването и стимулираме преминаването към екологично чистото предвижване.

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK