Предложихме по-голямо гражданско участие в дейността на ПК по опазване на околната среда, земеделие и гори

07 декември 2020, понеделник Viber

Предложихме по-голямо гражданско участие в дейността на ПК по опазване на околната среда, земеделие и гори

До
Членовете на
Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори
При СОС

Чрез
Деловодството на СО
Председателят на СОС
Председателят на ПКООСЗГ

Относно: Предложение за допълнение на вътрешните правила за дейността на Постоянната
комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори

Уважаеми колеги,

С цел подобряване на организацията на нашата работа и осигуряване възможността на
гражданите да участват ефективно в нея, правя следните предложение за допълнение на
Вътрешните ни правила:
1. Допълване на чл. 9 с нова алинея 6 със следното съдържание: „ (9) Предложения за
включване или изключване на точки за заседание на комисията може да прави всеки
неин член писмено на електронните пощи на членовете на комисията или устно по
време на обсъждане на дневния ред.
2. В член 10 се добавя нова ал. 3 със следното съдържание „(3) Към дневния ред на
насроченото заседание на електронната страница на СОС се обявява и имейл адрес за
предложения и становища по разглежданите въпроси от страна на граждани,
представители на юридически лица, на институции и журналисти.“
3. В член 11 изречението по алинея 2 „ Членовете на Комисията получават на
електронната си поща материалите, включени в дневния ред на комисията“ се допълва
„, ако не са регистрирани в електронната система за достъп до материалите на
Столичния общински съвет .“
4. В член 12 се създава нова алинея 2 със следното съдържание „ (2). Когато заседанието
се провежда дистанционно (онлайн) гражданите, представителите на юридически
лица, на институциите, заинтересованите лица и журналистите могат да заявят своето
желание за участие писмено на електронната поща на комисията.“ Останалите алинеи
се преномерират.
5. В член 13 ал 6 текстът „Председателят на комисията уведомява членовете ѝ за
становищата по ал. 5 в срок от 7 дни от постъпването им в комисията“ се изменя, както
следва „Председателят на комисията уведомява членовете ѝ за становищата по ал. 5 в
срокът по чл.9 ал.2, а в случай, че са постъпили след този срок преди разглеждане на
съответната точка.“

С уважение,

Тома Белев

Общински съветник от Демократична България

Накратко:

С цел подобряване на организацията на работа и осигуряване възможността на гражданите да участват ефективно в нея, направихме предложения за допълнение на вътрешните правила на комисията.

Вид:

Други

Вносители:

Тома Георгиев Белев
Тома Георгиев Белев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK